Maand archieven: juli, 2007

Werkgeverschap
Ontslag na beschuldiging seksuele intimidatie

Beschuldiging van ongewenst gedrag en seksuele
intimidatie. Het komt op de werkvloer vaak voor, met name zorgverleners lopen
een risico. Als seksuele intimidatie is bewezen, dan ligt ontslag voor de hand.
Maar ook veel onschuldiger gedrag kan leiden tot iemands gedwongen
vertrek.

Flexwerkers
Welke wetten zijn belangrijk bij cao’s?

Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst (Wet cao), Wet op de loonvorming (WLV), Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (Wet AVV), Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Wet BPF 2000) en de Wet Beroepspensioenregelingen (Wet BPR).

Werkgeverschap
Ontslag door overgewicht

Een werknemer is te zwaar en wordt afgekeurd door de
keuringsarts. Na een periode van afvallen is de werknemer weer op gewicht en
wordt goedgekeurd. Na een half jaar is hij wéér te zwaar. De werkgever dient een
verzoek tot ontbinding van de arbeidsvoorwaarden in bij de
kantonrechter.