Maand archieven: augustus, 2007

Werkgeverschap
Geen loon na zelfmoord?

Invalide raken na een bedrijfsongeval, en daarna een zelfmoordpoging. Voor
de werkgever extra reden geen loon meer te betalen. Het slachtoffer zou
opzettelijk zijn arbeidsongeschiktheid hebben veroorzaakt en zijn herstel hebben
belemmerd.

Flexwerkers
Sociale Verzekeringsbank

De SVB zorgt voor de uitvoering van het AOW-pensioen, de
nabestaandenuitkering Anw, de kinderbijslag en andere financiële
regelingen.

Werkgeverschap
Ontslag na roekeloos gedrag

Een werknemer kan het voor zichzelf aardig bederven.
Door roekeloos gedrag of door op een andere onverantwoorde manier de relatie met
zijn werkgever op het spel te zetten. Vaak is hij de klos, maar de gevolgen van
zijn handelen zijn hem niet altijd toe te rekenen.

Flexwerkers
Zelfstandige zonder personeel

De zelfstandige zonder personeel (zzp’er) was een aantal jaren geleden nog relatief onbekend. Nu is het een veel voorkomende verschijning in de uitzendbranche. Ondanks alle publicaties op dit vlak bestaat er nog steeds veel onbekendheid met de (on)mogelijkheden van de zzp’er.