Maand archieven: september, 2007

Werkgeverschap
Wat is arbodienstverlening?

Bedrijven moeten zich bij het opstellen en uitvoeren van een goed arbeidsomstandighedenbeleid en ziekteverzuimbeleid deskundig laten ondersteunen. Een werkgever kan kiezen voor een contract met een arbodienst of voor een
maatwerkregeling.

Werkgeverschap
Wat doet een bedrijfsarts?

Als een werknemer ziek wordt, krijgt hij te maken met de bedrijfsarts. De bedrijfsarts kijkt naar gezondheidsklachten die met het werk te maken hebben.

Werkgeverschap
Aansprakelijkheid zit soms in kleine dingen

Een werkgever moet er zoveel mogelijk aan doen om schade van de werknemer
te voorkomen. Een kleine investering in veilige werkomstandigheden kan soms
grote ellende voorkomen. Een ongeluk zit immers ook vaak in een klein hoekje, of
– zoals in deze zaak – in een klein huishoudtrapje.

Werkgeverschap
Onjuiste berekening bonus

Een werkneemster ontvang een te hoge bonus, omdat er een fout is gemaakt door de werkgever in de berekening. Moet de werkneemster de te veel betaalde bonus terugbetalen?

Arbeidsmarkt
Mag een maximaal aantal jaren werkervaring gevraagd worden?

De Commissie Gelijke behandeling (CGB) heeft in een uitspraak van 13 juli 2007 (nr. 2007/137) geoordeeld dat het zonder motivatie stellen van een maximum aantal jaren werkervaring in een personeelsadvertentie in strijd is met de Wet Gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid (WGBLA).