Maand archieven: maart, 2008

Arbeidsmarkt
CBS: Werkloosheid gelijk gebleven

In de periode december 2007–februari 2008 waren
gemiddeld 321 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 4,2 procent van de
beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 5,1 procent.

Werkgeverschap
Ontslag wegens pornosurfen

Een manager is wegens excessief ‘pornosurfen’ op
staande voet ontslagen. Hij maakt bezwaar tegen het gegeven ontslag op staande
voet en erkent het internetgebruik. De manager voert echter als verweer aan dat
er een gedragscode die internetgebruik tijdens kantoortijd verbiedt,
ontbreekt.

Arbeidsmarkt
Meer ouderen aan het werk in Nederland en EU

In 2006 had 48 procent van de ouderen (55 tot 65 jaar) in Nederland werk. Dat is meer dan in 2000, toen 38 procent van de ouderen werkte. In de EU steeg de arbeidsparticipatie van ouderen van 37 procent in 2000 tot 44 procent in 2006.