Maand archieven: juli, 2009

Werkgeverschap
Verzuimgesprekken

Wat kun je als manager doen om het ziekteverzuim onder jouw werknemers en uitzendkrachten terug te dringen? Het voeren van een verzuimgesprek is een begin.

Werkgeverschap
Ziekteverzuim en verzuimmanagement

Als intercedent maak je op twee manieren kans in aanraking te komen met ziekteverzuim: het kan je uitzendkrachten overkomen …of jou zelf. Welk traject loop je door, wanneer je ziek wordt?

Werkgeverschap
Wit, zwart en grijs verzuim

De termen wit, zwart en grijs verzuim hebben te maken met de vraag of de ziekmelding legitiem is of niet. De medewerker is niet op het werk. Heeft hij daarvoor een goede reden?

Werkgeverschap
Wet verbetering poortwachter

De Wet verbetering poortwachter eist dat werkgever en werknemer zich inspannen voor re-integratie bij arbeidsongeschiktheid. Een overzicht van de te nemen stappen.

Brancheinformatie
Het verwerven van een opdracht

Het verwerven van een aanvraag, een opdracht of een order is een vak apart. In veel organisaties is het een afzonderlijk specialisme, met functies als salesmanager, accountmanager, medewerker buitendienst of relatiebeheerder. Zo niet in de uitzendbranche.

Flexwerkers
Interview met een kandidaat

Vraag als intercedent naar het gedrag van uitzendkrachten in het recente verleden of heden. Dat voorspelt hun gedrag in de toekomst, waardoor je een idee hebt of een kracht past bij
een opdrachtgever.