Maand archieven: januari, 2010

Flexwerkers
NVUB ook gedispenseerd van schilderscao

Minster Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het verzoek van de Nederlandse Vereniging van Uitzend- en Bemiddelingsbedrijven (NVUB) om gedispenseerd te worden van de schilderscao toegewezen.

Flexwerkers
Eerder stoppen blijft mogelijk in grootmetaal

Afgelopen dinsdag zijn werkgevers en vakbonden het eens geworden over een nieuwe cao voor de grootmetaalsector. Hierin is afgesproken dat eerder stoppen met werken mogelijk blijft voor de 180.000 werknemers in de sector.

Brancheinformatie
ABU Marktmonitor: uren en omzet opnieuw gedaald

Het totaal aantal uren in periode 13 (week 49 – 53) daalde met 23 procent en de uitzendomzet daalde ook met 23 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Met het afronden van periode 13 zijn de cijfers over heel 2009 compleet. Gemiddeld is het totaal aantal uren dit jaar gedaald met 23 procent, de totale omzet is afgenomen met 21 procent.

1 2 3 7