Jaar archieven: 2013

Brancheinformatie
Kleine groei uitzendwerk in november

In de periode van week 45-48 is de uitzendactiviteit licht gegroeid ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Het aantal uitzenduren nam met 1 procent toe en de uitzendomzet groeide met 2 procent.

Arbeidsmarkt
Nog geen omslag arbeidsmarkt in 2014

Hoewel er positieve signalen zijn op de arbeidsmarkt, zal 2014 nog niet het jaar van herstel zijn waar uitzendorganisatie zo op hopen. De werkloosheid loopt op en de werkgelegenheid daalt nog steeds.

1 2 3 50