Maand archieven: maart, 2015

Ondernemen
Quotumwet aangenomen door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (kortweg de Quotumwet) op 31 maart aangenomen. Deze wet moet ondernemers stimuleren om meer arbeidsbeperkten in dienst te nemen.

Brancheinformatie
Forse groei Please Payroll mede door WWZ

Please Payroll heeft in 2014 een omzet geboekt van 66,5 miljoen euro, een omzetstijging van 28%. Please Payrol profiteert van de complexer wordende wet-en regelgeving (Wet Werk En Zekerheid), waardoor vooral kleine ondernemingen het werkgeverschap liever uitbesteden.

Brancheinformatie
ING: uitzendbranche groeit door in 2015

Met een verder aantrekkende economie als steun in de rug laat de flexbranche (uitzenden, detacheren, payrolling, werving & selectie) in 2015 opnieuw groei zien. Dat leidt dit jaar tot een omzetgroei in de flexbranche van 7 procent.

Werkgeverschap
Ophef over contracting

Vakbond FNV heeft contracting tot onderwerp van politiek-maatschappelijke discussie gemaakt. Bedrijven zouden in toenemende mate via schijnconstructies de uitzendcao omzeilen. Volgens VNO-NCW is contracting echter ‘een legitieme handelwijze, die niet als ontduiking en ontwijking is aan te merken’.