Ingrijpende wijziging Wet minimum loon per 1 januari 2018

0

Naast de gebruikelijke verhoging van de minimumlonen gebeurt er per 1 januari 2018 iets heel bijzonders, wat grote gevolgen heeft: over verdiensten bij overwerk moet namelijk vakantiegeld worden betaald.

De ‘oude’ regeling

Verdiensten uit overwerk zijn in de ‘oude’ regeling uitgezonderd van het loonbegrip in de WML. Dit betekent dat bij overuren wel het WML van toepassing is, maar er geen vakantiegeld hoeft te worden uitgekeerd over de overuren.

De ‘nieuwe’  regeling

Vanaf 1 januari 2018 vervalt de uitzonderingsbepaling van het overwerk en heeft de werknemer recht op (minimaal) 8% vakantietoeslag over het loon, inclusief de vergoeding voor overuren.

Toeslag op overuren

In veel cao’s is geregeld dat overuren worden uitbetaald met een toeslag van bijv. 25 of 50%. Dit is echter geen wettelijke bepaling. Het komt ook regelmatig voor, zeker bij eigen beloningsregelingen van inleners, dat bijvoorbeeld over het eerste overuur per dag geen toeslag wordt uitbetaald, maar gewoon 100%.

Kostprijsberekening

Door deze wijziging zal vanaf 1 januari 2018 de kostprijsfactor voor overuren met 8% stijgen ten opzichte van de huidige methode van berekenen.

Overuren 2017

Het is verstandig om alle overuren van 2017 nog in 2017 uit te betalen, om daarmee te voorkomen dat over die overuren vakantiegeld wordt gereserveerd, of er moet in het verloningssysteem de mogelijkheid worden geboden om tijdelijk te kunnen kiezen of er sprake is van overuren 2018 met of overuren 2017 zonder vakantiegeld. Aan een dergelijke keuze hangt een groot gevaar. Het is voorspelbaar dat er dan fouten worden gemaakt en in sommige gevallen overuren van 2018 zonder vakantiegeld worden uitbetaald.

Overuren van 2017 in 2018 verlonen met vakantiegeld is een kostbare aangelegenheid. De inleners zullen er niet vrolijk van worden als het factuurbedrag met 8% wordt verhoogd terwijl de uren betrekking hebben op 2017. Het voor eigen rekening nemen door het uitzendbureau is uiteraard een mogelijkheid, maar wel een erg dure optie.

Gevolgen voor de StiPP

Overuren zijn geen onderdeel van de pensioengrondslag, vakantiegeld wel. Dit roept dus de vraag op wat te doen met de vakantietoeslag die betaald moet gaan worden.
Hierover hebben we contact gehad met de StiPP. Zij beraden zich hier nog over en komen nog met een standpunt.

Dit artikel is geschreven door Henk Geurtsen is partner bij Flex-Experts (www.flex-experts.nl) en Daniël Maats is advocaat arbeidsrecht bij BvdV advocaten (www.bvdv.nl).

Lees ook: Minimumloon per 1 januari 2018

 

Delen...Share on LinkedIn358Tweet about this on TwitterShare on Facebook1Email this to someone

Over Auteur

redactieflexmarkt

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer