Onderwerp: Brancheinformatie

De uitzendbranche kent verschillende instanties die zich specifiek met de uitzendsector bezighouden. De brancheorganisaties Algemene Bond Uitzendondernemingen) (ABU) en Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) zijn de grootste belangenbehartigers in de uitzendsector.
Belangrijke algemene informatie voor de branche zijn de uitzenduren en –omzetcijfers die de ABU en het CBS publiceren. Daarnaast publiceert Flexmarkt elk jaar in juni haar eigen Flexmarkt Omzetranglijst, de toonaangevende ranglijst van uitzendbureaus in Nederland.
Andere informatie uit en over de sector betreft awards, certificering, een maandelijks overzicht van faillissementen en relevante actuele juridische informatie. Ook informatie van en over individuele uitzendbedrijven wordt hier gepubliceerd.

Artikelen over het onderwerp brancheinformatie

Brancheinformatie
Is 2010 een goed jaar om een flexbedrijf te starten?

Nu het voorjaar echt is aangebroken en ons steeds meer signalen bereiken dat ook de economie weer begint op te bloeien, zullen er ongetwijfeld ambitieuze intercedenten en vestigingsmanagers zijn die weer ondernemerskriebels krijgen. Maar is 2010 wel een goed jaar om een flexbedrijf te gaan starten?

Arbeidsmarkt
VPO komt met eigen Marktmonitor

De payroll-branche is het afgelopen jaar met ruim zes procent gegroeid. Dat cijfer is afkomstig uit de eerste VPO-Marktmonitor, die de ontwikkeling van omzet en uren van de Nederlandse payroll-ondernemingen meet.

1 248 249 250 251 252 271