Onderwerp: Brancheinformatie

De uitzendbranche kent verschillende instanties die zich specifiek met de uitzendsector bezighouden. De brancheorganisaties Algemene Bond Uitzendondernemingen) (ABU) en Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) zijn de grootste belangenbehartigers in de uitzendsector.
Belangrijke algemene informatie voor de branche zijn de uitzenduren en –omzetcijfers die de ABU en het CBS publiceren. Daarnaast publiceert Flexmarkt elk jaar in juni haar eigen Flexmarkt Omzetranglijst, de toonaangevende ranglijst van uitzendbureaus in Nederland.
Andere informatie uit en over de sector betreft awards, certificering, een maandelijks overzicht van faillissementen en relevante actuele juridische informatie. Ook informatie van en over individuele uitzendbedrijven wordt hier gepubliceerd.

Artikelen over het onderwerp brancheinformatie

Brancheinformatie
Keesing Reference Systems

Keesing Reference Systems is een gespecialiseerde
leverancier van hulpmiddelen en oplossingen waarmee organisaties wereldwijd de
authenticiteit van identiteitsdocumenten en bankbiljetten kunnen controleren.

Brancheinformatie
LBV

LBV is de meest vernieuwende belangen- vereniging die
er op het moment in de Neder­landse vakbondswereld bestaat. LBV is niet
branchegerelateerd en is in staat om de belangen van iedere werknemer in elk
denkbare branche te vertegenwoordigen.

Brancheinformatie
Ministerie van Justitie

De minister en staatssecretaris van Justitie hebben de taak orde in onze
samenleving te bevorderen en wel zo dat rechtvaardigheid, veiligheid en
saamhorigheid voorop staan.

Brancheinformatie
Ministerie van Financiën

Het ministerie van Financiën speelt een sleutelrol in
het financiële beleid van de rijksoverheid. De bewindslieden worden ondersteund
door ruim 1800 mensen die op het ministerie werken en ruim 32.000 medewerkers
van de Belastingdienst

Brancheinformatie
T’recens

T’recens is een praktijkgericht, zakelijk trainingsbureau. Niet groot, wel
zeer veelzijdig. T’recens wil vooral dat trainingen effectief zijn. Uitgangspunt
is daarom altijd de aard van uw organisatie, de ziel van uw bedrijf, uw
medewerkers en de beleving van uw klanten.

Brancheinformatie
Flex-Train

Flex-Train heeft 3 units en daarnaast een onderdeel competence met
daarin trainingen op maat. De units zijn Security, E-learning, Sales en
Competence.

Brancheinformatie
Flex Academy

De trainers en docenten van Flex Academy hebben hun sporen verdiend in de
uitzend- en HR branche en brengen met hun bedrijfskundige invalshoek èn hun
specialisme een toegevoegde waarde in de les- en trainingsprogramma’s.

Brancheinformatie
ARTRA

ARTRA Arbeidsmarkttrainingen traint en begeleidt uitzenders, maar ook
detacheerders, wervingsbureaus, searchbureaus en overheidsbedrijven die zich op
de arbeidsmarkt richten.
ARTRA Arbeidsmarkttrainingen biedt een breed scala aan opleidingen en
trainingen, van algemeen tot heel specifiek. Van tijdloze kennis tot updates,
van stand-alone opleiding tot vervolgtrainingen. Een opleidingsaanbod vol
variatie en dynamiek, voor een markt vol variatie en dynamiek. We helpen u graag
om beter, efficiënter en succesvoller te worden. Als organisatie, maar zeker ook
als individu.

Brancheinformatie
ArmSlag ArbeidsmarktOpleidingen

Armslag heeft zich toegelegd op de ontwikkeling van kennisopleidingen voor de uitzendbranche. De doelstelling van ArmSlag is eenvoudig: het opleiden van gekwalificeerd personeel. De opleidingen van ArmSlag staan garant voor kwaliteit. Interactie, zelfwerkzaamheid en aandacht voor het individu zijn daarbij trefwoorden.

Brancheinformatie
Sociaal en Cultureel Planbureau

Het Sociaal en Cultureel Planbureau is een wetenschappelijk instituut dat
zelfstandig onderzoek doet. Op basis van dit onderzoek brengt het, gevraagd en
ongevraagd, adviezen uit aan de regering, de Eerste en Tweede Kamer, ministeries
en andere maatschappelijke en overheidsorganisaties.