Onderwerp: Brancheinformatie

De uitzendbranche kent verschillende instanties die zich specifiek met de uitzendsector bezighouden. De brancheorganisaties Algemene Bond Uitzendondernemingen) (ABU) en Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) zijn de grootste belangenbehartigers in de uitzendsector.
Belangrijke algemene informatie voor de branche zijn de uitzenduren en –omzetcijfers die de ABU en het CBS publiceren. Daarnaast publiceert Flexmarkt elk jaar in juni haar eigen Flexmarkt Omzetranglijst, de toonaangevende ranglijst van uitzendbureaus in Nederland.
Andere informatie uit en over de sector betreft awards, certificering, een maandelijks overzicht van faillissementen en relevante actuele juridische informatie. Ook informatie van en over individuele uitzendbedrijven wordt hier gepubliceerd.

Artikelen over het onderwerp brancheinformatie

Brancheinformatie
Werken maakt nog gelukkiger

Werklozen zijn veel minder tevreden met hun leven dan mensen met een betaalde baan. Van de werkenden geeft 90 procent aan tevreden te zijn, van de niet-werkenden slechts 50 procent.

Brancheinformatie
Nieuwe cao TNT definitief

De leden van Abvakabo FNV en de postvakbond BVPP hebben ingestemd met het principeakkoord voor een nieuwe cao en een nieuw sociaal plan voor de werknemers van TNT.

1 274 275 276 277 278 294