Onderwerp: Brancheinformatie

De uitzendbranche kent verschillende instanties die zich specifiek met de uitzendsector bezighouden. De brancheorganisaties Algemene Bond Uitzendondernemingen) (ABU) en Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) zijn de grootste belangenbehartigers in de uitzendsector.
Belangrijke algemene informatie voor de branche zijn de uitzenduren en –omzetcijfers die de ABU en het CBS publiceren. Daarnaast publiceert Flexmarkt elk jaar in juni haar eigen Flexmarkt Omzetranglijst, de toonaangevende ranglijst van uitzendbureaus in Nederland.
Andere informatie uit en over de sector betreft awards, certificering, een maandelijks overzicht van faillissementen en relevante actuele juridische informatie. Ook informatie van en over individuele uitzendbedrijven wordt hier gepubliceerd.

Artikelen over het onderwerp brancheinformatie

Brancheinformatie
ABU Marktmonitor: uren en omzet opnieuw gedaald

Het totaal aantal uren in periode 13 (week 49 – 53) daalde met 23 procent en de uitzendomzet daalde ook met 23 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Met het afronden van periode 13 zijn de cijfers over heel 2009 compleet. Gemiddeld is het totaal aantal uren dit jaar gedaald met 23 procent, de totale omzet is afgenomen met 21 procent.

1 277 278 279 280 281 291