Onderwerp: Brancheinformatie

De uitzendbranche kent verschillende instanties die zich specifiek met de uitzendsector bezighouden. De brancheorganisaties Algemene Bond Uitzendondernemingen) (ABU) en Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) zijn de grootste belangenbehartigers in de uitzendsector.
Belangrijke algemene informatie voor de branche zijn de uitzenduren en –omzetcijfers die de ABU en het CBS publiceren. Daarnaast publiceert Flexmarkt elk jaar in juni haar eigen Flexmarkt Omzetranglijst, de toonaangevende ranglijst van uitzendbureaus in Nederland.
Andere informatie uit en over de sector betreft awards, certificering, een maandelijks overzicht van faillissementen en relevante actuele juridische informatie. Ook informatie van en over individuele uitzendbedrijven wordt hier gepubliceerd.

Artikelen over het onderwerp brancheinformatie

Brancheinformatie
Uitzendovereenkomst

De uitzendovereenkomst wordt door de wet beschouwd als een (bijzondere) arbeidsovereenkomst tussen het uitzendbureau en de uitzendkracht. De uitzendovereenkomst valt daarom onder het reguliere arbeidsrecht.

Brancheinformatie
Flexmarkt omzetranglijst 2008

Flexmarkts jaarlijkse omzetonderzoek laat zien: door een relatief goed eerste halfjaar behaalde de flexbranche ondanks de verslechterende omstandigheden een redelijk groeicijfer in de omzet over 2008.

Brancheinformatie
Uitzend Software Diensten BV

Uitzend Software Diensten ontwikkelt in eigen beheer software voor de uitzendbranche. Het pakket UBplus ondersteunt uw complete bedrijfsproces, niet alleen het primaire proces van verlonen, inschrijven en factureren.

Brancheinformatie
Ciett

De belangen van uitzendwerkgevers worden op internationaal niveau behartigd door Ciett (Internationale bond van uitzendondernemingen). Doelstelling van de Ciett is het reguleren van nationale en internationale regelgeving die voor de uitzendbranche onnodig belemmerend is.

Brancheinformatie
Aantal uitzenduren gedaald

In het vierde kwartaal van 2008 lag het aantal uitzenduren bijna 3 procent lager dan het kwartaal daarvoor. Het voor seizoeninvloeden gecorrigeerde indexcijfer van het aantal uitzenduren fase A (2000=100) kwam uit op bijna 117, tegen 120 in het derde kwartaal.

1 281 282 283 284 285 291