Koops: ‘toelage van 600 euro voor uitzendkrachten is een schijntje’

0

Het kabinet wil flexkrachten die door de coronacrisis hun inkomen verliezen (en geen recht op een WW-uitkering hebben), voor drie maanden een toelage van 600 euro per maand geven. ABU-directeur Koops noemt dit ‘een schijntje’ ziet liever een tijdelijke versoepeling van de WW.

Bronnen bevestigen berichtgeving over deze nieuwe regeling voor flexkrachten van de NOS, zo meldt ANP. Er zijn meerdere opties bekeken om flexwerkers tegemoet te komen, maar dit zou de enige uitvoerbare maatregel zijn. Er is gekozen is voor een vast bedrag omdat de regeling daardoor uitvoerbaar wordt, aldus ingewijden. En het zal niet aan iedereen recht doen, is te horen. ‘Het verdient geen schoonheidsprijs’.

De Tweede Kamer moet zich er ook nog over uitspreken. Het UWV moet de maatregel uitvoeren, tenminste als de uitkeringsinstantie daartoe in staat is.

Flexkrachten tussen wal en schip

De regeling is bedoeld voor flexkrachten die geen recht hebben op een WW-uitkering en dus tussen wal en schip vallen, zoals studenten die bijverdienen, uitzendkrachten en anderen die net zijn begonnen met werken (en nog geen WW-rechten hebben opgebouwd). Naar verluidt gaat het om tienduizenden mensen.

Een kamermeerderheid heeft vorige maand al minister Koolmees gevraagd om met een aanvullende regeling te komen voor flexkrachten die tussen wal en schip vallen. Maar Koolmees zei toen niet te kunnen beloven dat er een oplossing voor hen komt.

Lees ook: Koolmees: geen ‘coronavangnet’ voor flexkrachten

De uitkering voor flexwerkers komt er onder meer op verzoek van de PvdA. Die is blij met het plan, maar niet tevreden. “600 euro is onvoldoende. Flexwerkers vangen altijd de hardste klappen op, en moeten minstens hetzelfde bedrag als zelfstandigen (TOZO, red.) krijgen”, zegt Kamerlid Gijs van Dijk.

Koops: tijdelijke versoepeling WW

Jurriën Koops is het daarmee eens. Volgens de ABU-directeur is een toelage van 600 euro per maand voor uitzendkrachten ‘een schijntje’. Dat heeft directeur van de ABU gezegd in het NPO Radio 1-programma Spraakmakers.

Koops wijst erop dat veel mensen die via een uitzendbureau werken gewoon voltijds werken en veel meer verdienen dan de tegemoetkoming die het kabinet voorstelt.
Een tijdelijke versoepeling van de WW zou veel uitzendkrachten meer recht doen, meent Koops. Nu moet iemand nog 26 weken gewerkt hebben om voor drie maanden uitkering in aanmerking te komen. “Waarom dat niet wat korter maken? Je moet vier weken gewerkt hebben en we verhogen de uitkering naar 90%. Dat komt het dichtst in de buurt van de NOW.”

De ABU heeft in een brief aan de Tweede Kamer op 13 april al gepleit voor een tijdelijk versoepelde toegang tot de WW voor uitzendkrachten en een verhoging van de WW voor de duur van drie maanden. Volgens de ABU zou dit moeten worden gefinancierd uit de premies die werkgevers afdragen als blijk van goed werkgeverschap.

Als er niets gebeurt zullen veel mensen die als uitzendkracht werkten in de bijstand terechtkomen, waarschuwt Koops. Dan komt de rekening bij de gemeenten te liggen.

Werkvereniging: 600 euro is ‘een fooi’

Ook de Werkvereniging, die zzp’ers en andere modern werkenden vertegenwoordigt, noemt de toelage van 600 euro voor flexwerkers ‘een fooi’. De Werkvereniging noemt het ‘schrijnend’ dat zelfstandig ondernemers inkomensondersteuning krijgen tot het sociaal minimum (TOZO) en er voor flexwerkers slechts ‘een fooi’ van 600 euro is, terwijl lonen van werknemers worden gegarandeerd tot twee of zelfs drie keer modaal.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer