Tag: zekerhei

Arbeidsmarkt
ABU: meer arbeidsmobiliteit mogelijk

Een kwart van de werkenden in niet tevreden over zijn baan en zou liever op zoek gaan naar een andere uitdaging. Er is dus veel meer mobiliteit op de arbeidsmarkt mogelijk. Maar de angst om zekerheden te verliezen en het ontbreken van een goed beeld van de eigen arbeidsmarktwaarde maakt dat mensen blijven zitten waar ze zitten.