Tag: vacaturemeldingsplicht

Flexwerkers
De vacaturemeldingsplicht bij uitzendkrachten, hoe zit dat?

Je bent uitzendkracht, maar heb je ook het recht om te solliciteren op een (interne) functie bij de inlener? Ja, maar! Om de ‘maar’ nader toe te lichten bespreken Hendarin Mouselli (VRF Advocaten) en Frederik Jan IJspeerd (Professional Partners) in dit artikel wat de Uitzendrichtlijn en de nationale wetgeving hierover bepalen. Tot hoever strekt de vacaturemeldingsplicht?