Onderwerp: Arbeidsmarkt

Voor ondernemers in flex zijn veranderingen op de arbeidsmarkt cruciaal voor het bepalen van hun marktbenadering. Cijfers over werkloosheid, arbeidsparticipatie en arbeidsmobiliteit, in- en uitstroom in de WW, zijn van belang om een goed beeld te krijgen van de Nederlandse arbeidsmarkt. Hoe staat de vacaturemarkt ervoor in de verschillende sectoren, zoals ict, financiële sector of zakelijke dienstverlening? Hoe dragen flexbureaus bij aan het dichten van de skills gap en voorzien zij in de groeiende behoefte aan een flexibele schil bij bedrijven? Kortom, hier vind je veel informatie over de verregaande flexibilisering van de arbeidsmarkt en de kansen die dit biedt voor uitzendbureaus.

Artikelen over het onderwerp arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt
Flexvorm temp-to-perm is de trend

Werkgevers en werknemers kiezen steeds vaker voor andere contractvormen. Naast tijdelijk of vast is een nieuwe tussenvorm populair: ’temp-to-perm’; na een half jaar werken via het uitzendbureau komt de kandidaat in dienst treedt bij de werkgever.

Arbeidsmarkt
Digitalisering doet payrollspecialist vrezen voor baan

Nederlanders zijn niet bang om hun baan kwijt te raken aan een robot of algoritme. En terecht, want het aantal banen dat verloren gaat aan automatisering is nog steeds kleiner dan de vraag naar werknemers van vlees en bloed. De payrollspecialist moet zich wel zorgen maken.

Arbeidsmarkt
UWV: ‘baanpolarisatie’ dreigt

De economie groeit, er komen banen bij en het aantal vacatures stijgt. Maar er komen onvoldoende betaalde banen bij voor iedereen die kan en wil werken. Door baanpolarisatie dreigt uitsluiting van groepen met een zwakke arbeidsmarktpositie.

Arbeidsmarkt
Politiek, kijk naar positieve inbreng arbeidsmigranten

Politici moeten ophouden met het ‘bashen’ van arbeidsmigratie. Er wordt nog te veel ingezoomd op verhalen over uitbuiting, arbeidsverdringing en malafide uitzendconstructies en politici doen voorkomen alsof het huidige migrantenbeleid uitbuiting en arbeidsverdringing in de hand werkt. Het is hoog tijd dat we eens gaan kijken naar de positieve inbreng van arbeidsmigranten

Algemeen
Arbeidsmarkt belangrijk thema verkiezingen

Bijna de helft van de Nederlanders vindt het onderwerp ‘arbeidsmarkt’ is een belangrijk thema bij verkiezingen. Volgens Start People moet de politiek de verkiezingen aangrijpen om de arbeidsmarkt te verbeteren.

1 2 3 83