Onderwerp: Brancheinformatie

De uitzendbranche kent verschillende instanties die zich specifiek met de uitzendsector bezighouden. De brancheorganisaties Algemene Bond Uitzendondernemingen) (ABU) en Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) zijn de grootste belangenbehartigers in de uitzendsector.
Belangrijke algemene informatie voor de branche zijn de uitzenduren en –omzetcijfers die de ABU en het CBS publiceren. Daarnaast publiceert Flexmarkt elk jaar in juni haar eigen Flexmarkt Omzetranglijst, de toonaangevende ranglijst van uitzendbureaus in Nederland.
Andere informatie uit en over de sector betreft awards, certificering, een maandelijks overzicht van faillissementen en relevante actuele juridische informatie. Ook informatie van en over individuele uitzendbedrijven wordt hier gepubliceerd.

Artikelen over het onderwerp brancheinformatie

Brancheinformatie
CBS: geringe groei uitzendbranche

In het derde kwartaal van dit jaar heeft de uitzendbranche gemiddeld 1% meer omzet gedraaid dan in het kwartaal daarvoor. Het totaal aantal uitzenduren steeg in het afgelopen kwartaal met 2%.

Brancheinformatie
Van der Burg nieuwe voorzitter NBBU

VVD-Tweede Kamerlid Brigitte van der Burg wordt voorzitter van de NBBU. Van der Burg werd dinsdag op de Algemene Ledenvergadering van de branchevereniging gekozen als opvolger van Bart-Jeroen Croll, die de functie sinds 2009 bekleedde.

1 2 3 200