Onderwerp: Brancheinformatie

De uitzendbranche kent verschillende instanties die zich specifiek met de uitzendsector bezighouden. De brancheorganisaties Algemene Bond Uitzendondernemingen) (ABU) en Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) zijn de grootste belangenbehartigers in de uitzendsector.
Belangrijke algemene informatie voor de branche zijn de uitzenduren en –omzetcijfers die de ABU en het CBS publiceren. Daarnaast publiceert Flexmarkt elk jaar in juni haar eigen Flexmarkt Omzetranglijst, de toonaangevende ranglijst van uitzendbureaus in Nederland.
Andere informatie uit en over de sector betreft awards, certificering, een maandelijks overzicht van faillissementen en relevante actuele juridische informatie. Ook informatie van en over individuele uitzendbedrijven wordt hier gepubliceerd.

Artikelen over het onderwerp brancheinformatie

Brancheinformatie
Roger Holtus volgt Wiertz op

Roger Holtus is de nieuwe Managing Director van Wiertz Company. Op 1 maart aanstaande wordt hij statutair bestuurder van het Limburgse familiebedrijf. Hij volgt Dionne en Harm Wiertz op die deze rol de afgelopen 20 jaar hebben vervuld.

Brancheinformatie
Minder faillissementen uitzendbranche in 2016

In december en november van afgelopen jaar zijn door rechtbanken in Nederland respectievelijk 4 en 10 uitzendbureaus failliet verklaard. Dat brengt het totaal aantal faillissementen in de uitzendsector in 2016 op 92. Dat is veel minder dan in voorgaande jaren.

1 2 3 202