Belastingdienst heft handhavingsmoratorium per 1 januari 2025 op

0

Het speelt natuurlijk al wat langer, maar komt nu steeds dichterbij: het opheffen van het handhavingsmoratorium Wet DBA. De Belastingdienst gaat per 1 januari 2025 weer handhaven op arbeidsrelaties van zzp’ers. Zij moet dan bepalen of het om een ‘echte’ zzp’er gaat of dat de arbeidsrelatie valt te kwalificeren als een dienstverband. In dat laatste geval moet de werkgever bijvoorbeeld loonheffingen afdragen.

Sinds de instelling van het handhavingsmoratorium enkele jaren terug treedt de Belastingdienst alleen op bij ‘kwaadwillende’ werkgevers. Zij kan daar handhavend optreden en eventueel een correctie, naheffingsaanslag of boete opleggen.

Handhavingsplan

In aanloop naar het opheffen van het handhavingsmoratorium stelt de Belastingdienst plannen op over de al te nemen stappen. Afgelopen januari werd het Handhavingsplan arbeidsrelaties tranche 2024 bekendgemaakt. Dit plan schetst de weg naar het opheffen van het handhavingsmoratorium. Samen met de perspectiefnota, die reeds in december 2023 werd gepubliceerd, beschrijft dit hoe de handhaving op arbeidsrelaties concreet vorm moet krijgen.

3-sporenbeleid

Het centrale uitgangspunt van de Belastingdienst: ‘De uitvoerings- en handhavingsstrategie van de Belastingdienst is erop gericht dat burgers en bedrijven bereid zijn uit zichzelf fiscale regels na te leven, zonder dwingende en kostbare acties van de Belastingdienst.’ De Belastingdienst gebruikt hiervoor een 3-sporenbenadering:

  • actieve samenwerking met markt: actief samenwerken met die partijen die willen en kunnen voldoen aan de fiscale en sociale verzekeringsverplichtingen zoals inhouding en afdracht van de loonheffingen en de afdracht van de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zvw en de premies werknemersverzekeringen
  • specifieke aandacht: specifiek aandacht geven aan dat deel van de markt dat extra aandacht nodig heeft van de Belastingdienst en zijn partners om aan de verplichtingen uit wet- en regelgeving te voldoen Op basis van objectieve kenmerken krijgen hierbij de meest risicovolle sectoren of arbeidsrelaties meer handhavingsaandacht.
  • reguliere klantbehandeling: de behandeling krijgt vorm binnen de reguliere klantbehandeling, waarbij geen sprake is van bijzondere voorinformatie
Handhavingsbeleid
Bron: Belastingdienst, Perspectiefnota

Handhavingsmatrix

Hoe de Belastingdienst de handhaving concreet wil gaan aanpakken is uitgewerkt in een handhavingsmatrix. Daarin staat een uitgebreide begeleidende lijst aan handhavingsinstrumenten, onderverdeeld in drie paden:

  • Informeren en attenderen;
  • ondersteunen en faciliteren; en
  • corrigeren en stimuleren.

De lijst met handhavingsinstrumenten, opgenomen in bijlage 5 van het Handhavingsplan, is zeer uitgebreid.

Overzicht handhavingsinstrumenten

Bron: Belastingdienst, Handhavingsplan arbeidsrelaties tranche 2024

Kopje koffie drinken

Voorzichtig is de Belastingdienst begonnen met ‘kopjes koffie drinken’ met (uitzend)ondernemers om knelpunten in kaart te brengen, ondernemers te informeren en om het handhavingsproces straks aan te kunnen laten sluiten bij praktijksituaties.

FlexForward-event

Op 6 juni vertelt advocate en columniste Hendarin Mouselli hoe je je voorbereidt op de opheffing van het handhavingsmoratorium inzake zzp’ers. Zij vertelt wat dit betekent voor intermediairs die zzp’ers inzetten op basis van het tussenkomstmodel of bemiddeling. Hendarin vertelt waar je heel concreet op moet letten bij het inzetten van zzp’ers zodat je risico’s uitsluit.

Meld je hier aan voor het event.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer