Investeren in personeel cruciaal in zakelijke dienstverlening

0

In de nieuwste sector update Services van de ING staat sociaal werkgeverschap centraal. Organisaties moeten steeds meer rekening gaan houden met milieu-, sociale en governance factoren (bekend als ESG). Grotere bedrijven worden vanuit de Corporate Social Responsibility Directive (CSRD) zelfs al verplicht te rapporteren over aspecten als medewerkers, arbeidskrachten in de waardeketen, invloed op gemeenschappen en consumenten.

Maar ook zonder die verplichting zou natuurlijk de zorg voor medewerkers centraal moeten staan bij werkgevers. Vooral in de zakelijke dienstverlening, omdat dienstverlening vooral om mensen draait.

Verplichting heeft ook gevolgen voor kleinere organisaties

Als gevolg van de invoering van de CSRD zijn grotere bedrijven die voldoen aan de criteria verplicht om te rapporten over sociale duurzaamheid in hun jaarverslag. De grotere bedrijven moeten in 2026 over boekjaar 2025 rapporteren. Volgens sector banker Sjuk Akkerman heeft dit een spill-over-effect naar kleinere organisaties. Zij krijgen van hun leveranciers en afnemers al vragen over hun duurzaamheidsbeleid. Hij verwacht dan ook dat op termijn kleinere organisaties waarschijnlijk ook zelf moeten gaan rapporteren.

Sjuk Akkerman (ING)
Sjuk Akkerman (ING)

Investeren in medewerkers

Maar ook zonder allerlei verplichtingen is het overduidelijk dat werkgevers en flexorganisaties moeten investeren in hun medewerkers en flexkrachten. De arbeidsmarkt is immers historisch krap. Werkgevers die hun personeel verwaarlozen schieten zich in eigen voet. Zo geeft 49% van de ondernemers in de flexbranche aan belemmerd te worden in activiteiten door personeelstekort.

Personeelstekort zakelijke dienstverlening

Investeren in medewerkers, in hun opleiding & ontwikkeling, loopbaanplanning en duurzame inzetbaarheid, is cruciaal voor het behouden van medewerkers. Daarnaast is het goed om in te zetten op diversiteit & inclusie.

Bij duurzame inzetbaarheid gaat het onder andere over het vermogen van werkenden om relevant te zijn en te blijven voor de arbeidsmarkt. Akkermans noemt daarbij het voorbeeld van loopbaanbegeleiding voor een uitzendkracht.

ESG bij Olympia

In de sector update komt ook Steven Gudde, directeur Impact en Arbeidsmarkt bij Olympia, aan het woord. “We kiezen ervoor om naast financiële waarden ook te sturen op niet-financieel resultaat. Dat doen wij via werk. Gedreven vanuit onze ambitie om de wereld via werk te veranderen.”

Een belangrijke rol voor binding bij Olympia is weggelegd voor de persoonlijke betekenisverklaring. Iedere nieuwe medewerker stelt er een op. In deze verklaring geeft de medewerker aan hoe welke betekenis zij geeft via werk. Ook met flexkrachten wordt een dergelijk gesprek gevoerd. Zo wordt achterhaald wat iemand beweegt en waar iemand gelukkig van wordt. Dit zorgt, volgens Gudde, “voor een duurzame match met de opdrachtgever, wat direct bijdraagt aan het welzijn van een flexkracht.”

Steven Gudde, Olympia

Tips

Ondernemers in de zakelijke dienstverlening moeten rekening houden met structurele krapte, zo zegt Sector banker Sjuk Akkerman. Ondernemers moeten daarom “investeren in de ‘S’ van ESG om een aantrekkelijke werkgever te worden en vooral ook te blijven. Als je dat niet doet, stappen werknemers vroeg of laat over.”

Hij eindigt met drie tips voor ondernemers:

  1. Focus, kies bewust waar je op in wilt zetten en maak het niet te groot. Maak de ‘S’ van ESG onderdeel van je strategie en plannen. Probeer het op elk niveau klein en hanteerbaar te maken;
  2. Ga het gewoon doen en proberen. Als je het doet krijg je er ook wat voor terug, zeker in deze krappe arbeidsmarkt;
  3. Ga op zoek naar bedrijven die al ervaring hebben met investeren in de sociale pijler om van hen te leren.

Bron: Sector thema update services

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer