Onderwerp: Flexwerkers

De arbeidsmarkt flexibiliseert en de flexschil bij bedrijven blijft groeien. Dat biedt kansen voor flexondernemers. De arbeidsmarkt is echter ook zeer divers. Er zijn tal van typen flexwerkers, van uitzendkrachten, gedetacheerden tot oproepkrachten. Arbeidsmigranten, arbeidsgehandicapten, 50-plussers, zzp’ers, hoog- en laagopgeleiden – de verschillende doelgroepen vragen allemaal om een eigen marktbenadering. Ook de werving en selectie en behoefte aan opleidingen en ontwikkeling verschilt per doelgroep. Hoe speelt de ondernemer in flex daar optimaal op in? Flexmarkt brengt actuele strategisch en praktische informatie over bemiddeling van flexwerkers.

Artikelen over het onderwerp flexwerkers

Arbeidsmarkt
Robotisering gezien als bedreiging voor baan

Ruim 40% van de Nederlanders ziet robotisering als een serieuze bedreiging van hun functie. Zij denken dat robots hen (gedeeltelijk) gaan vervangen. Zes op de tien (61%) stelt ook dat robotisering met name de flexibele schil van bedrijven bedreigt.

Flexwerkers
Meer zzp’ers in de opbloeiende economie

In de opbloeiende economie stijgt blijft het aantal zzp’ers maar stijgen. Vorig jaar groeide het aantal fulltime zzp’ers met 5% en het aantal parttime zzp’ers met 7%.

Volgens de net verschenen KvK Zzp-dynamiek is bijna twee derde (64%) van alle 1.818.672 bedrijven in Nederland een bedrijf van een zzp’er. Het totale aantal in het Handelsregister geregistreerde zzp’ers groeide in de afgelopen vijf jaar met 31% naar 1.162.562 op 1 januari 2018. Vorig jaar nam het aantal fulltime zzp’ers met 5% (44.625) toe tot 927.319 op 1 januari 2018; het aantal parttime zzp’ers (die minder dan 15 uur per week in hun bedrijf steken) groeide met 7% (16.164) tot 235.243. De meeste zzp’ers komen uit Noord- en Zuid-Holland en Brabant. Daarnaast valt de groei van het aantal zzp’ers in Utrecht en Flevoland op. In Groningen nam het aantal parttime zzp’ers vooral toe.

En de zpp’ers dragen echt bij aan de economie door werk te creëren Bijna de helft (45%) van de zzp’ers heeft in de afgelopen drie jaar nieuwe producten of diensten op de markt gebracht. En meer dan een derde van de zzp’ers heeft deze periode procesvernieuwingen (38%) en organisatorische of marketing vernieuwingen (37%) gerealiseerd.
Jonge starters
De gemiddelde leeftijd van een startende zzp’er in 2017 is 36,7 jaar. Dat is bijna een jaar jonger dan drie jaar geleden. De gemiddelde leeftijd van de totale groep zzp’ers steeg van 44,4 jaar in 2013 naar 45,3 jaar op 1 januari 2018.
Meer vrouwen
Meer vrouwen beginnen voor zichzelf te werken. Op de meting begin dit jaar war ruim een derde (35%) van de zzp’ers vrouw, 2% meer dan in 2013. Bij de parttime zzp’ers is bijna de helft (47%) vrouw. Het aandeel startende vrouwen onder parttime zzp’ers is iets groter dan het aantal mannen (51%).
Economische groei
De groei van het aantal zzp’ers duidt er op dat het economisch goed gaat. Het Centraal Planbureau (CPB) gaat volgens de vandaag gepubliceerde cijfers uit van een groei van 3,2% in 2018 en 2,7% in 2019. Vorig jaar nam het bruto binnenlands product (bbp) met 3,1% toe, dat was de sterkste groei in tien jaar.
Werkloosheid daalt
De werkloosheid daalt volgens het CPB van 4,9% in 2017 naar 3,9% dit jaar. Voor 2019 wordt een verdere afname voorzien naar 3,5%. Bedrijven bieden werknemers vaker een vast contract en meer loon om mensen te kunnen aantrekken of behouden.

Flexwerkers
Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 januari 2020

De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers (zzp’ers) tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking.

1 2 3 88