Uiteindelijk toch akkoord over betere werkomstandigheden platformwerkers

0

Op 11 maart steunde uiteindelijk toch een meerderheid van EU-landen in de Raad Werkgelegenheid en Sociale Zaken de deal over betere werkomstandigheden voor platformwerkers. GroenLinks-Europarlementariër Kim van Sparrentak, onderhandelaar in het Europarlement namens de Europese Groenen is opgelucht: “Dit akkoord is een erg belangrijke stap in het bouwen van een sterk sociaal Europa. We slagen erin om ondanks de miljoenen aan lobby van Uber en andere platforms de werkomstandigheden van de meest precaire werknemers te verbeteren.”In december werd een eerste akkoord bereikt, dat niet kon rekenen op steun van een meerderheid van EU-landen. In februari werd onder Belgisch voorzitterschap een nieuw akkoord bereikt met het Europees Parlement over deze wetgeving. Frankrijk, Duitsland, Griekenland en Estland blokkeerden evenwel tot vandaag een akkoord. Vandaag gaven Estland en Griekenland hun weerstand op.Volgens Van Sparrentak is het positief dat bij een conflict tussen werknemer en platform over of iemand arbeidsrechten moet krijgen, het platform moet bewijzen dat er géén sprake is van een arbeidsrelatie. De bewijslast wordt dus omgekeerd. Van Sparrentak: ‘Met dit akkoord worden belangrijke stappen gezet in de strijd tegen schijnzelfstandigheid, al wordt de invulling ervan in grote mate aan de lidstaten overgelaten. Ik ben vooral erg tevreden dat er baanbrekende regels over eerlijke en transparante algoritmes komen die een belangrijke blauwdruk zijn voor de hele arbeidsmarkt.’’De volgende stap is een stemming in het Europees Parlement over het akkoord, dit is de laatste stap in het proces. De wetgeving treedt dan twee jaar later in werking.

Ook Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is tevreden met het akkoord: “Blij met dit akkoord en deze historische mijlpaal. We beschermen kwetsbare werkenden terwijl we tegelijkertijd zorgen voor een gelijker speelveld, waardoor bedrijven kunnen blijven innoveren. Hiermee is Europa een voorloper en geeft een standaard aan de wereld hoe je met modern werk kunt omgaan.’’

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer