Deal over betere werkomstandigheden platformwerkers van de baan

0

Update 16 februari: De voorlopige deal over betere werkomstandigheden voor platformwerkers kreeg niet van voldoende EU-landen steun. De tekst die op 16 februari werd afgewezen was een ultieme poging om toch een akkoord te bereiken, waarbij lidstaten veel vrijheid kregen over hoe ze de regels over het aanpakken van schijnzelfstandigheid zouden invullen. GroenLinks-Europarlementariër Kim van Sparrentak: ‘‘Op dit vlak was de wet al behoorlijk uitgehold. Ik ben vooral heel teleurgesteld dat de baanbrekende regels over eerlijke en transparante algoritmes er nu ook niet komen.’’Het is onduidelijk hoe het nu verder gaat. Het Belgisch voorzitterschap van de Raad beraadt zich over verdere stappen. De kans dat er voor de verkiezingen nog een finale wet zal liggen is erg klein.

—————————————————————————————————————————————————-

Het Europees Parlement en de EU-landen zijn het eens geworden over betere werkomstandigheden voor platformwerkers, zoals Uberchauffeurs en maaltijdbezorgers. GroenLinks-Europarlementariër Kim van Sparrentak, onderhandelaar namens de Europese Groenen: “Met dit akkoord zorgen we ervoor dat de algoritmes die platformwerkers aansturen eerlijker en transparanter worden. Ook zetten we een stap vooruit in de strijd tegen schijnzelfstandigheid.”  

Schijnzelfstandigheid

In december werd al een akkoord bereikt over dit dossier, maar een meerderheid van de EU-landen steunde dit uiteindelijk niet. Het vandaag bereikte akkoord is aangepast op het vlak van het aanpakken van schijnzelfstandigheid, de concrete uitwerking daarvan wordt nu meer bij de EU-landen gelaten. Toch blijft het volgens Van Sparrentak positief dat bij een conflict tussen een werknemer en een platform over of iemand arbeidsrechten moet krijgen, het platform moet bewijzen dat er géén sprake is van een arbeidsrelatie. De bewijslast wordt dus omgekeerd.

Geen ontslag door algoritme

Met het akkoord worden grote stappen gezet in het beëindigen van de willekeur van algoritmes die platformwerkers aansturen. Van Sparrentak: ‘’Zo zijn mijn voorstellen voor een verbod op emotieherkenning en het saboteren van vakbondsacties door middel van surveillance aangenomen. Als de wet in werking treedt moet een beslissing over ontslag altijd genomen worden door een persoon, in plaats van een algoritme. Ook moet er openheid zijn over de prijs van een opdracht en hoe die wordt bepaald. Deze regels vormen een wereldwijde primeur voor alomvattende regels voor management via algoritmes en daarmee een blauwdruk voor regels over kunstmatige intelligentie en werk, die we nodig hebben voor de hele arbeidsmarkt.’’

Dwarsligger Frankrijk moet instemmen

Het akkoord moet nu opnieuw worden voorgelegd aan de EU-landen en het volledige Europees Parlement. Volgens van Sparrentak is dit geen gelopen race en ligt de bal in het kamp van Frankrijk. Als zij nu ook instemmen, treden de regels in 2026 in werking.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer