Opvolgend werkgeverschap

2

‘Opvolgend werkgeverschap’ gaat het om het overnemen van een personeelslid door een uitzendonderneming of een inlener. Waar moet u als uitzendonderneming allemaal rekening mee houden en hoe kunt u vooraf inspelen op de wensen van uw klant?


Wat wordt verstaan onder de term ‘opvolgend werkgeverschap’?

In de ABU CAO staat deze term in artikel 14. Er is sprake van opvolgend werkgeverschap als de uitzendkracht achtereenvolgens in dienst is geweest bij verschillende werkgevers die uitgaande van de verrichte arbeid redelijkerwijs kunnen worden beschouwd als elkaars opvolger. Het komt er dus op neer dat er voor de uitzendkracht feitelijk niets verandert in zijn situatie en werkzaamheden, behalve dat hij formeel gezien een andere werkgever krijgt. Zit er tussen twee arbeids-/uitzendovereenkomsten een onderbreking van dertien weken of meer, dan is er geen sprake meer van opvolgend werkgeverschap.

Op welke manieren kan in de uitzendbranche sprake zijn van opvolgend werkgeverschap?

Als:

  1. Het uitzendbureau de inlener opvolgt als werkgever; of
  2. De inlener het uitzendbureau opvolgt als werkgever; of
  3. Het ene uitzendbureau het andere uitzendbureau opvolgt als
    werkgever.

Waarmee moet het uitzendbureau rekening houden in de eerste situatie?

Als het uitzendbureau een werknemer gaat uitzenden die daarvoor al werkzaam was bij de inlener in (nagenoeg) dezelfde functie, dan moet het uitzendbureau die periode overnemen en inpassen in het fasensysteem van de ABU CAO. Het opvolgende uitzendbureau begint te tellen in fase A. Als de uitzendkracht een volledig andere functie gaat uitoefenen bij de inlener, dan is er geen sprake van opvolgend werkgeverschap en dan begint de uitzendkracht gewoon in fase A. De uitzendkracht begint ook in fase A als er tussen de arbeidsovereenkomst bij de inlener en de uitzendovereenkomst een onderbreking zat van dertien weken of meer.

Kunt u een voorbeeld geven van deze vorm van opvolgend werkgeverschap?

Wat veel voorkomt is: een werknemer heeft drie jaarcontracten gehad bij bedrijf X. Volgens het Burgerlijk Wetboek moet bedrijf X hem nu een contract voor onbepaalde tijd aanbieden. Dit wil bedrijf X niet en daarom wordt deze werknemer ondergebracht bij een uitzendbureau. Het uitzendbureau kan als opvolgend werkgever deze werknemer nog een contract voor zes maanden in fase B aanbieden voordat de werknemer ook bij het uitzendbureau recht krijgt op een contract voor onbepaalde tijd (fase C).

Wat gebeurt er als de inlener de uitzendkracht wil overnemen van het uitzendbureau?

Als de inlener en de uitzendkracht een arbeidsovereenkomst met elkaar aangaan nadat deze werknemer als uitzendkracht heeft gewerkt in (nagenoeg) dezelfde functie bij deze inlener, dan moet de inlener het aantal uitzendovereenkomsten en de duur van de uitzendovereenkomsten overnemen. Een inlener mag volgens het reguliere arbeidsrecht slechts driemaal een overeenkomst voor bepaalde tijd aanbieden waarbij een periode van 36 maanden niet mag worden overschreden. Er kan dus na overname van een uitzendkracht al vrij snel sprake zijn van een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Dit is in elk geval zo wanneer een uitzendkracht in fase A met uitzendbeding twee keer of vaker ziek is geweest. In zo’n geval komt immers bij ziekte de uitzendovereenkomst ten einde en is daarna weer sprake van een nieuwe overeenkomst. Als de uitzendonderneming vooraf weet dat de inlener de uitzendkracht na een zekere tijd wil overnemen, kan er daarom ook voor worden gekozen in fase A geen uitzendbeding toe te passen, maar een contract voor bepaalde tijd met de medewerker af te sluiten. Dit betekent uiteraard wel wat voor de kostprijs van de uitzending.

Als het ene uitzendbureau het andere opvolgt als werkgever, wat gebeurt er dan?

Tenzij de uitzendkracht verzuimt zijn arbeidsverleden te melden aan de uitzendonderneming zal de uitzendkracht de periode die hij via de vorige uitzendonderneming bij deze inlener heeft gewerkt meenemen en voortzetten bij de nieuwe uitzendonderneming. Als de uitzendkracht bijvoorbeeld vijf weken bij inlener X (nagenoeg) dezelfde arbeid heeft verricht via uitzendbureau A, dan past opvolgend uitzendbureau B de vijf gewerkte weken in in het fasensysteem, beginnend in fase A. Het is hierbij niet van belang dat de uitzendkracht wellicht bij uitzendbureau A al een fase B contract had opgebouwd. Bij opvolgend werkgeverschap is het essentieel welke arbeid de uitzendkracht heeft verricht en niet welke rechtspositie hij heeft opgebouwd bij de vorige uitzendonderneming.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

2 reacties

  1. Is het nu zo per 2016 : een werknemer met drie tijdelijke contracten ( 2 jaar totaal ) niet in vaste dienst hoeft te nemen . Onderbreng bij uitzend bureau voor periode van 1 jaar in fase B . Of is dit automatisch op opvolgend werkgeverschap en moet deze persoon in fase C

  2. Is er ook sprake van opvolgend wergeverschap wanneer een inlener aan de uitzendkracht vraagt om te solliciteren op de functie die nu al door deze persoon wordt ingevuld?

Reageer