Verzoek aanpassing arbeidsduur door gedetacheerde medewerker

0

Een detacheringsbureau ziet zich geconfronteerd met
een probleem als een detacheringsmedewerker voortaan in deeltijd wil gaan
werken, terwijl er geen deeltijdopdrachten beschikbaar zijn.

DE FEITEN
Een werkneemster werkt als medewerker debiteurenbeheer voor opdrachtgevers van een financieel detacheringsbureau. Zij heeft, met een beroep op de Wet aanpassing arbeidsduur, verzocht haar wekelijkse arbeidsomvang van 36 uur te wijzigen in 16 uur. Het verzoek is door de werkgever afgewezen, op grond van het feit dat de opdrachtgevers geen detacheringskrachten voor minder dan 36 uur per week willen. Wel zou de werkneemster op het kantoor van de werkgever werkzaam kunnen zijn in de gewenste korte werkweek. De werkneemster heeft dit aanbod vanwege de lange reisafstand afgewezen. Werkneemster tracht in een kort geding medewerking van haar werkgever aan haar kortere werkweek af te dwingen.
DE BESLISSING
De kantonrechter constateert dat de werkgever niet bij zijn klanten heeft geïnformeerd of er mogelijkheden zijn voor een 16-uurs detachering. Het simpele feit dat er geen aanvragen voor deeltijdkrachten zijn geplaatst, is onvoldoende om aan te nemen dat deze opdrachten er ook niet kunnen komen. Functies op het niveau van de werkneemster worden dikwijls in deeltijd vervuld en de werkgever heeft haar zelf op haar niveau ook een deeltijdfunctie aangeboden. Er kan niet op voorhand worden aangenomen dat er geen opdrachten zouden kunnen zijn, zodat de werkgever
het zwaarwegend bedrijfsbelang onvoldoende heeft aangetoond. De werkneemster wordt in het gelijk gesteld.
Kantonrechter Amsterdam (voorzieningenrechter), 14 maart 2007, Jurisprudentie Arbeidsrecht 2007, nr. 98
 
Bron: Mr. J.M. Caro, Advocatenkantoor Werk & Wet (Tel: 020 699 5042 of office@werkenwet.nl)

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer