Besluit minimumloon voor zelfstandigen uitgesteld

0

De wetswijziging om het wettelijk minimumloon ook te laten gelden voor personen die tegen beloning arbeid verrichten op basis van een overeenkomst van opdracht (OVO) moet nog niet door de Eerste Kamer. De stemming hierover is uitgesteld tot 18 maart.

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken heeft eind 2012 al laten weten met een wetsvoorstel te komen die ervoor moet zorgen dat meer flexwerkers krijgen recht op minimumloon. Dit heeft geresulteerd in de Van toepassing verklaring van de Wet minimumloon op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht.

Oneigenlijk gebruik OVO
Door deze wetswijziging gaat het wettelijk minimumloon ook gelden voor personen die tegen beloning arbeid verrichten op basis van een overeenkomst van opdracht (OVO). De wetswijziging is bedoeld om ‘oneigenlijk gebruik’ van de OVO tegen te gaan en oneigenlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden voorkomen. Het gaat hierbij onder andere om de sector dagbladbezorgers, folderbezorgers en om bepaalde journalistieke arbeid. Idee hierachter is dat ook als op basis van stukloon wordt gewerkt, het minimumloon moet worden verzekerd. Minister Asscher stelde dat er veel opdrachtnemers zijn die in een kwetsbare positie zitten en alleen dankzij dit wetsvoorstel verzekerd kunnen zijn van een minimumloon. Opdrachtnemers die fiscaal als ondernemer beschouwd worden, zoals zzp’ers, zijn van deze regeling uitgesloten.

Constructies met schijnzelfstandigen
De Eerste Kamer heeft  op dinsdag 18 februari jl. met minister Asscher (SZW) hierover gedebatteerd. Tijdens het debat op 18 februari hebben de senatoren over het algemeen positief gereageerd op het wetsvoorstel. Senator Sent (PvdA) stelde dat met het wetsvoorstel wordt bereikt dat de werknemer een sociaal aanvaardbare tegenprestatie krijgt voor gedane arbeid. Het omzeilen van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) acht senator Sent ontoelaatbaar. Senator Kox (SP) noemde het wetsvoorstel een belangrijke stap naar betere bescherming van werkenden.
Er waren echter ook kritische geluiden. Volgens senator Backer (D66) geeft het wetsvoorstel de Inspectie SZW en de Inspectie Inkomstenbelasting/Fiscus teveel ruimte voor eigen interpretatie, waardoor er rechtsonzekerheid ontstaat. Daarnaast uitte Backer onder andere zorgen over de mogelijke verdringing op de arbeidsmarkt, de samenhang met de Wajong en de herziening van het arbeidsrecht.

Ook senator Kneppers-Heijnert (VVD) vreest dat er veel mogelijkheden zijn om de criteria uit het wetsvoorstel te omzeilen en dat het veel ruimte biedt voor constructies met schijnzelfstandigen.

Een heropening van de beraadslaging in derde termijn, op verzoek van de fractie van de SP, zou vandaag plaatsvinden. Minister Asscher heeft de Eerste Kamer echter verzocht de stemming over het wetsvoorstel uit te stellen tot 18 maart 2014.

Bron: eerstekamer.nl

Lees ook: ‘Voorkom dat flexwerkers en zelfstandigen afglijden’

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer