Tag: arbeidsmobiliteit

Arbeidsmarkt
Arbeidsmobiliteit stijgt, minder schaarste hoogopgeleiden

De arbeidsmarkt is flink in beweging. Een op de zeven (14,3%) van de Nederlandse beroepsbevolking kijkt actief om zich heen naar een nieuwe baan en dat is aanmerkelijk hoger dan de afgelopen jaren. Het aantal mensen dat het afgelopen jaar van baan is gewisseld, is met een 25% gestegen naar 1,2 miljoen.

Arbeidsmarkt
Randstad WerkMonitor: werkende blijft honkvast

Voor de meeste werkenden (65 procent) is actief zoeken naar een andere baan niet aan de orde zolang er geen absolute noodzaak is. Toch zou een groot deel van hen (59 procent) eerder van baan veranderen als ze worden benaderd. Ook neemt de arbeidsmobiliteit het laatste halfjaar toe.

1 2