Tag: arbeidsmobiliteit

Arbeidsmarkt
Randstad: arbeidsmobiliteit blijft hoog

Nederland kent een relatief hoge arbeidsmobiliteit en gezien de grote groep latent zoekenden zal de arbeidsmobiliteit in 2018 ook hoog zijn. Werkenden zijn sowieso positief over de vooruitzichten voor volgend jaar.

Arbeidsmarkt
ABU: meer arbeidsmobiliteit mogelijk

Een kwart van de werkenden in niet tevreden over zijn baan en zou liever op zoek gaan naar een andere uitdaging. Er is dus veel meer mobiliteit op de arbeidsmarkt mogelijk. Maar de angst om zekerheden te verliezen en het ontbreken van een goed beeld van de eigen arbeidsmarktwaarde maakt dat mensen blijven zitten waar ze zitten.

Arbeidsmarkt
‘De voorzichtigheid op de arbeidsmarkt is eraf’

De weer opgebloeide economie zorgt dit jaar in Nederland voor een grote omslag op de arbeidsmarkt. Met meer vacatures, oplopende personeelstekorten en meer kritische kandidaten. ‘De mobiliteitstrein gaat weer rijden. De remmen zijn los, de voorzichtigheid is eraf.’

Arbeidsmarkt
Helft Nederlanders overweegt andere baan

Ruim de helft (52%) van de werkenden overweegt een overstap naar een andere baan, 11% van werkend Nederland verlaat zelfs het liefst morgen nog de huidige werkgever als er een andere functie voorbijkomt. En slechts 33% zegt resoluut nee.

Arbeidsmarkt
Arbeidsmobiliteit stijgt, minder schaarste hoogopgeleiden

De arbeidsmarkt is flink in beweging. Een op de zeven (14,3%) van de Nederlandse beroepsbevolking kijkt actief om zich heen naar een nieuwe baan en dat is aanmerkelijk hoger dan de afgelopen jaren. Het aantal mensen dat het afgelopen jaar van baan is gewisseld, is met een 25% gestegen naar 1,2 miljoen.

Arbeidsmarkt
Randstad WerkMonitor: werkende blijft honkvast

Voor de meeste werkenden (65 procent) is actief zoeken naar een andere baan niet aan de orde zolang er geen absolute noodzaak is. Toch zou een groot deel van hen (59 procent) eerder van baan veranderen als ze worden benaderd. Ook neemt de arbeidsmobiliteit het laatste halfjaar toe.