Tag: transitietool

Werkgeverschap
🔒 Flexmarkt transitietool – nieuw

Voor ontslagzaken met een begin en einde ná 1 januari 2020 gelden de rekenregels zoals die zijn vastgelegd in de Wet arbeidsmarkt in balans. De transitievergoeding kan worden berekend met de Flexmarkt transitietool.