ABU-jaarverslag: volop kansen voor flexbranche

0

De markt voor flexibele arbeidskrachten groeit weer en er zijn volop kansen voor de flexbranche, stelt de ABU. Maar er is ook nog genoeg werk aan de winkel voor de brancheorganisatie, zoals het tegengaan van meer regels en kosten voor flexbedrijven.

Dat is de boodschap in de Uitzendbranche 2013-2014 die ABU vandaag heeft gepubliceerd.

De ABU zegt in haar jaarverslag zich sterk te willen blijven maken voor goed georganiseerde flexibiliteit, maar ook voor minder regels, minder kosten en een ‘gelijk speelveld’. ‘De behoefte aan flexibiliteit groeit zowel van de kant van werkgevers als van werknemers. Dat biedt kansen, maar noodzaakt ook dat we ons in 2014 en daarna zullen inzetten voor het beter faciliteren van de flexibele arbeidsmarkt’, aldus de ABU-directeur Jurriën Koops.

Kentering arbeidsmarkt
Eind 2013 kantelde de markt. Na twee jaar van krimp noteerde de ABU-Marktmonitor eindelijk weer positieve cijfers voor de uitzendmarkt. Dat bevestigde wederom het vroeg-cyclische karakter van de uitzendmarkt. Na het eerste voorzichtige economisch herstel dat in Nederland ontstond, werd dat in de arbeidsmarkt als eerste zichtbaar in de uitzendbranche.

Publiek-private samenwerking
ABU ziet steeds intensievere samenwerking tussen uitzendondernemingen, gemeenten en UWV. Zo zijn in 2013 miljoenen euro’s subsidies beschikbaar gesteld voor het project ‘Ontsluiting werkzoekendenbestand’ en het ‘Actieplan 55+‘. ABU verwacht met de komst van de Participatiewet – waarbij meer groepen naar werk begeleid moeten worden – meer initiatieven voor arbeidsbemiddeling in de regio.

Sociaal akkoord
Een gelijk speelveld is noodzakelijk om oneerlijke concurrentie in de flexbranche tegen te gaan. Daarin is in 2013 een belangrijke stap gezet in de Wet werk en zekerheid waarin het ongebreidelde gebruik van ketencontracten is teruggedrongen, oproep- en nulurencontracten aan banden zijn gelegd en mede dankzij de inzet van de ABU uitzenden als preferente vorm van flex is geborgd.

Hoge premies WGA
Naast kansen ziet de ABU ook kritische punten. Er is veel nieuwe wet- en regelgeving op komst die extra administratieve lasten en kosten voor de branche met zich meebrengt. Zo blijft de branchevereniging ageren tegen de doorgeschoten premiedifferentiatie (WGA) in de sociale zekerheid.

ABU behartigt de belangen van 500 flexbedrijven.

Lees ook: Nieuwe ABU-directeur ziet nieuwe uitdagingen

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer