ING: onzekerheid houdt herstellende uitzendbranche in zijn greep

0

ING verwacht dat de flexbranche in 2021 een krachtig herstel laat zien na een flinke dip in 2020. De bank rekent op een volumegroei dit jaar van circa 10%. Maar de onzekerheid over het verloop van coronacrisis houdt de flexbranche vooralsnog in zijn greep.

Dat blijkt uit de meest recente ING Sectorupdate Flexbranche februari 2021.

De uitzendbranche is hard geraakt door de coronacrisis, maar kan ook snel herstellen zodra de economie weer aantrekt, stelt ook ING.
Op basis van CBS-cijfers en ramingen van ING Economisch Bureau is de flexbranche afgelopen jaar met -15% in volume (uitzenduren) gekrompen. In 2021 zou de volumegroei echter weer kunnen oplopen tot +10%. Dit baseert de bank op de ervaring dat bedrijven na een crisis bij groei bij voorkeur eerst flexkrachten inhuren.
ING wijst er wel op dat de onzekerheidsmarge rondom haar ramingen groot is door de onzekerheid over het verloop van de coronacrisis.

Krimp uitzenduren

De volumedaling in de uitzendbranche is eind 2019 al ingezet. In eerste instantie nam het aantal uitzenduren af door de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor het moeilijker werd om geschikt personeel te vinden. In het tweede kwartaal van 2020 daalde het aantal uitzenduren, ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, met -22% als gevolg van de lockdown die in maart werd ingevoerd. In het derde en vierde kwartaal van 2020 is de krimp naar verwachting weliswaar minder groot, maar nog altijd substantieel.

Dit komt overeen met de ABU-jaarcijfers die vorige week zijn gepubliceerd. Lees ook: Uitzendbranche sluit krimpjaar af met klein omzetplusje.

Minder omzetdaling door hogere tarieven

Net als het volume (uitzenduren) daalde ook de omzet in de uitzendbranche in 2020, zij het minder sterk. Dit komt doordat er hogere tarieven in rekening werden gebracht, als gevolg van de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020. Door de WAB werd alle flexibele arbeid duurder. Zo stegen de kosten voor een uitzendkracht gemiddeld met 5%. Ook payrolling werd voor bedrijven duurder en daarmee minder aantrekkelijk. Volgens de WAB heeft een payroller recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als een werknemer die direct in dienst is bij het bedrijf. Meerdere payrollbedrijven zijn daarom overgestapt naar een uitzendmodel, stelt ING.

Aantal flexkrachten gedaald

ING stelt dat de afgelopen twee jaar het aantal werknemers met een flexcontract is gedaald met bijna 17%, tot net iets minder dan 1,7 miljoen. Het gaat hierbij om oproep-, inval- en uitzendkrachten en mensen met een tijdelijk contract, exclusief zzp’ers.
Het aantal werknemers met een flexibel dienstverband, waaronder uitzend- en oproepkrachten, is ook in 2020 sterk afgenomen. In het derde kwartaal waren er 1,7 miljoen werknemers met een flexibel contract, 200.000 minder ten opzichte van eind 2019. De daling komt overigens niet alleen door de coronacrisis, maar deels ook door de krappe arbeidsmarkt eind 2019, waardoor meer mensen een vast contract kregen.

Flexkrachten fungeren als stootkussen

Als reden voor de forse daling in uitzendkrachten afgelopen jaar stelt ING dat er relatief veel uitzendkrachten werkzaam zijn in sectoren die hard worden geraakt door de coronacrisis, zoals de horeca, luchtvaart en de non-food detailhandel. En flexkrachten als uitzendkrachten en zzp’ers vangen tijdens een economische crisis als eerste de klappen op. Zij fungeren als stootkussen op de arbeidsmarkt.

Lees ook: UWV: fors verlies uitzendbanen, deels herstel in 2021

Spanning arbeidsmarkt neemt verder af

De coronacrisis heeft ook tot gevolg dat de hoogspanning op de arbeidsmarkt van 2019 in het afgelopen jaar flink is afgenomen. Zo waren er eind 2019 met 1,1 werklozen per openstaande vacature bijna evenveel vacatures als werklozen. Dit maakte het voor uitzendorganisaties moeilijk om voldoende geschikte uitzendkrachten te vinden. Inmiddels is de keuze aanzienlijk ruimer met in het derde kwartaal bijna 2 werklozen per openstaande vacature. Met een oplopende werkloosheid zal de spanning op de arbeidsmarkt in 2021 nog verder afnemen.

Grotere flexschil?

ING verwacht dat de behoefte aan een flexibele schil van personeel bij bedrijven blijft bestaand. De bank wijst op een conjunctuurenquête van het CBS waaruit blijkt dat 14% van de bedrijven als gevolg van de coronacrisis hun flexschil wil gaan uitbreiden. Dit maakt bedrijven wendbaarder doordat ze sneller in personeel kunnen op- en afschalen wanneer dat nodig is en vergroot daardoor de overlevingskansen van bedrijven.

 

Alles over Strategische Personeelsplanning

Strategische Personeelsplanning (SPP) is nu belangrijker dan ooit. Want hoe zorg je ervoor dat je de juiste mensen op de juiste plek op het juiste moment hebt in deze tijden van verandering? Ontvang deze gratis download Strategische Personeelsplanning.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer