Ontslag vanwege het brengen van het geloof

0

Uit recente arbeidsrechtelijke jurisprudentie blijkt
dat het in sommige gevallen geoorloofd is een werknemer te ontslaan als hij
uitgebreid en ongevraagd het geloof verkondigt. Een voorbeeld is een uitspraak
van de kantonrechter in Zwolle.

In deze zaak ging het om een verpleger. Hij was belijdend christen en de Bijbel was voor hem een heilig, tot navolging verplichtend boek en de daarin opgenomen bepalingen waren bindend. Dat gold ook voor de opdracht om het goede nieuws dat de Bijbel brengt aan iedereen te vertellen. Het ziekenhuis waar hij werkte was echter geen christelijk hospitaal.

Patiënten overtuigen
Ondanks dringende waarschuwingen van zijn werkgever, sprak hij meerdere keren ongevraagd met patiënten over zijn christelijk geloof en probeerde hij hen hiervan te overtuigen. Deze patiënten raakten hier dusdanig van in de war dat zij een klacht indienden. Na de derde klacht werd het arbeidscontract verbroken. De verpleger ging hiertegen in beroep. 
 
Patiëntbelang
De rechter vond dat de arbeidsovereenkomst met de verpleger inderdaad mocht worden ontbonden door het ziekenhuis. Volgens de rechter is het recht op het belijden van het geloof, waaronder het verkondigen van geloofsuitingen, geen absoluut recht. Deze rechten van de verpleger eindigden waar de belangen van de patiënten van het ziekenhuis in het gedrang kwamen. Verder was er geen sprake van discriminatie op grond van godsdienst. 
 
Het ziekenhuis had zeer aannemelijk gemaakt het uiten van geloofsovertuigingen in het algemeen niet te verbieden en geen bezwaar had tegen de geloofsovertuiging als zodanig. Het ziekenhuis had de verpleger ook niet verboden om desgevraagd met patiënten over zijn geloofsovertuiging te spreken. Nu dat echter ongevraagd gebeurde mocht het ziekenhuis het arbeidscontract ontbinden, zo vond de rechter

Bron: kantonrechter Zwolle, 27 juni 2007, nr. 356268 HA 07-218

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer