Onbeantwoorde liefde op de werkvloer leidt tot ontslag

0

Een 49-jarige (getrouwde) werknemer werd verliefd op een 20 jaar jongere
vrouwelijke collega. Om zijn liefde te uiten stuurde hij haar een mailtje met de
tekst: ‘Lieve (..), laten wij met elkaar een afspraak maken om van elkaars
lichamen te genieten. Als je wilt kun je mij bellen op mijn privé
06-nummer.’

Ongewenste toenadering
De vrouw beklaagde zich bij de directie over deze ongewenste toenadering. De directie riep de man op het matje en beschuldigde hem van seksuele intimidatie. Er was een onhoudbare situatie ontstaan. Tijdens het gesprek met de directie heeft de man zijn baan per direct opgezegd.

Twee dagen later vindt wederom een gesprek plaats. De werknemer kreeg te horen dat hij “voor zover vereist op staande voet was ontslagen”, mocht de werknemer zich bedenken en terugkomen op zijn eigen ontslagname. Volgens de werknemer was hij buiten zinnen toen hij ontslag nam. Wegens een hevige gemoedstoestand zou het – voorwaardelijk – gegeven ontslag niet rechtsgeldig zijn.

Geen contact met collega’s
Het bedrijf en de werknemer komen tot een akkoord om het geschil in de minne te schikken. De werknemer wordt ontslagen maar krijgt wel een ontslagvergoeding mee. De werkgever stelt wel als voorwaarde dat de werknemer geen contact mag hebben met ex-collega’s.

De verliefde man nam toch weer telefonisch contact op met de vrouw in kwestie. Vervolgens trok de werkgever de overeengekomen schikking in. De man was het niet mee eens en hij begon een kort geding om een schadevergoeding te eisen.

De werknemer benadrukte bij de rechter nogmaals dat hij in een zeer emotionele toestand verkeerde en dus niet aan het ontslag gehouden kan worden. Bovendien meende hij dat het gegeven voorwaardelijk ontslag (“voor zover vereist, voor zover nodig”) op grond van rechtspraak niet mogelijk is.

De werkgever vond dat de werknemer onder deze omstandigheden niet in dienst kan blijven. De werknemer heeft de gang van zaken volledig aan zichzelf te wijten en heeft daarmee het recht op een ontslagvergoeding verspeeld.

Oordeel van de rechter
In zijn uitspraak stelt de rechter voorop dat de werknemer bewust een risico heeft genomen door na het akkoord het contact met de vrouw voort te zetten. Daarmee zette hij de overeengekomen vergoeding op het spel. Tevens meent de rechter dat de werknemer wel aan zijn zelf genomen ontslag gehouden kan worden. De man had tussen de verwijtbare gedraging en het gesprek daarover voldoende tijd om zich voor te bereiden en hij hoefde dus geen uitspraken in een hevige gemoedstoestand te doen.

‘Voorwaardelijk’ ontslag mogelijk?
Blijft over de vraag of een ontslag voorwaardelijk gegeven kan worden. Anders dan de werknemer dacht, is dit wel mogelijk. Het hangt namelijk helemaal af van de omstandigheden van het geval. De omstandigheden van deze zaak brengen met zich mee dat het gegeven voorwaardelijke ontslag wel geldig is, aangezien de werkgever zich niet afhankelijk hoeft op te stellen van de grillen van de werknemer.

Kantonrechter Leeuwarden, 28 augustus 2007, LJN: BB2668

Bron: Jurofoon

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer