Gerechtshof acht werkgever niet aansprakelijk voor psychische klachten van werknemer

0

Is de burn-out van de advocaat diens werkgever aan te rekenen? In dit geval ziet de rechter daar onvoldoende bewijs voor.

Een advocaat, in loondienst bij een advocatenkantoor, krijgt een burn-out. De kantonrechter ontbindt de overeenkomst en kent een transitievergoeding toe. De werknemer gaat in hoger beroep en vraagt om een billijke vergoeding. Dat is een extra vergoeding die een werkgever moet betalen als sprake is van ‘ernstig verwijtbaar handelen’ of nalaten. Het is aan de werknemer om dat aan te tonen.

De advocaat, die al eerder was uitgevallen wegens burn-out, heeft meermaals gewezen op door hem ervaren hoge werkdruk. Door het vertrek van twee advocaat-medewerkers moest hij het werk van drie advocaat-medewerkers doen. Daarbij was de secretariële ondersteuning onvoldoende. Ook verlangde de werkgever dat hij meer omzet realiseerde en extra taken uitvoerde zoals de begeleiding van een juridisch secretaresse en paralegal. Volgens de advocaat heeft zijn werkgever hem tot het moment van volledige uitval moedwillig overbelast en daarmee de relatie tussen partijen steeds verder verstoord.

Conclusie

Het hof gaat niet mee in het betoog van de advocaat. Uit de stukken blijkt nergens dat de urgentie zo hoog was dat je onmiddellijk zou moeten vrezen voor een onwerkbare situatie of uitval wegens psychische klachten. Dit strookt met de eigen verklaring van de advocaat dat hij door de werkdruk in een vechtmodus kwam met daarbij behorende adrenaline; daardoor is niet direct te zien dat je overwerkt bent en merkbare klachten worden uitgesteld. De meldingen over werkdruk leverden voor de werkgever onvoldoende duidelijke signalen op dat de werknemer psychische klachten had of daarop risico liep.

Het hof geeft aan dat psychosociale belasting karakteristiek is voor de functie van advocaat en dat bij een baan van dergelijke aard en niveau mag worden verwacht dat men een mate van werkdruk aankan. De werkgever heeft enkele steken laten vallen, maar van ernstige verwijtbaarheid is in dit geval geen sprake.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, ECLI:NL:GHARL:2024:1200, 19 februari 2024

Over Auteur

Annet Maseland is freelance-redacteur van Flexmarkt

Reageer