Wanneer mag een werknemer niet ontslagen worden?

0

Er zijn situaties waarin uw werknemer ontslagbescherming geniet.

De werkgever mag de werknemer bijvoorbeeld niet ontslaan:

  • tijdens de eerste twee jaar ziekte. Als de werknemer ziek wordt nadat een aanvraag voor een ontslagvergunning binnen is bij CWI, geldt dit verbod niet;
  • op grond van zijn godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid, burgerlijke staat en arbeidsduur;
  • omdat hij een beroep doet op een antidiscriminatiewet;
  • tijdens de zwangerschap en het bevallingsverlof en tijdens de eerste zes weken van werkhervatting na afloop van dit verlof;
  • omdat hij lid is van een vakbond of deelneemt aan vakbondsactiviteiten;
  • omdat hij vergaderingen bijwoont van de gemeenteraad, provinciale staten en soortgelijke politieke organen als hij daarvan lid is;
  • omdat hij ouderschapsverlof opneemt.

Voor werknemers die betrokken zijn (geweest) bij de ondernemingsraad of arbo-werkzaamheden geldt geen opzegverbod. Maar voor het ontslag van zo’n werknemer moet u altijd toestemming vragen aan de kantonrechter (toestemming van CWI volstaat niet).

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer