Maand archieven: mei, 2008

Arbeidsmarkt
CBS: werkloosheid weer gedaald

In de periode februari-april 2008 waren gemiddeld 326
duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 4,2 procent van de
beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 5,0 procent.

Arbeidsmarkt
Aantal vacatures licht gedaald

Het aantal vacatures is in het eerste kwartaal van
2008 licht gedaald. Eind maart 2008 stonden er, gecorrigeerd voor
seizoeninvloeden, 242 duizend vacatures open. Dit zijn er 7 duizend minder dan
een kwartaal eerder. De dynamiek op de arbeidsmarkt is afgenomen. Dat blijkt uit
nieuwe cijfers van het CBS.