Discriminatie wegens chronische ziekte/handicap

0

Een opdrachtgever, en niet het uitzendbureau, wordt
van discriminatie beschuldigd bij de beëindiging van een uitzendopdracht.

De feiten
Een uitzendkracht is lange tijd ter beschikking gesteld aan één opdrachtgever. Wegens prima functioneren wil de opdrachtgever haar in dienst nemen. De uitzendkracht heeft een chronische aandoening, waardoor enkele malen per jaar een operatie moet plaatsvinden.
Na 2,5 jaar als uitzendkracht te hebben gefunctioneerd, verneemt zij echter dat haar baan bij de opdrachtgever niet doorgaat en wordt de uitleenopdracht beëindigd. De uitzendkracht heeft zich gewend tot de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) en stelt dat de opdrachtgever zich schuldig heeft gemaakt aan discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte.
 
De beslissing
De Commissie Gelijke Behandeling kan pas een oordeel geven over eventuele discriminatie als eerst vaststaat dat de werknemer geschikt is voor de functie. Een werkgever is namelijk niet verplicht een werknemer in dienst te nemen of te houden als die door handicap of chronische ziekte niet geschikt is voor de te vervullen functie. Wel zal een werkgever moeite moeten doen een functie aan te passen voor de chronisch zieke of gehandicapte werknemer, tenzij dat te ver zou gaan voor de organisatie. De CGB oordeelt dat de betreffende uitzendkracht geschikt is voor de functie. De operaties die zij moet ondergaan, zorgen er niet voor dat zij ongeschikt is. Het feit dat zij af en toe afwezig is, maakt haar ook niet ongeschikt. Bovendien is meer dan eens aangegeven dat de opdrachtgever erg tevreden was over haar functioneren. De opdrachtgever wilde haar zelfs rechtstreeks in dienst nemen, maar heeft hiervan afgezien wegens de verminderde inzetbaarheid door de regelmatige medische behandelingen. Omdat de ziekte van de uitzendkracht een rol heeft gespeeld bij de beëindiging van de uitzendperiode en het afzien van een rechtstreeks dienstverband, heeft de opdrachtgever zich schuldig gemaakt aan het maken van onderscheid op grond van chronische ziekte of handicap van de uitzendkracht.
 
Commissie Gelijke Behandeling 17 januari 2008, Jurisprudentie Arbeidsrecht 2008 nummer 40
 
Commentaar
Het functioneren van de werkneemster werd diverse malen expliciet als goed beoordeeld. Afwezigheid wegens een chronische ziekte of handicap maakt een werknemer niet ongeschikt, tenzij de werkgever of opdrachtgever kan aantonen dat de continuïteit van het functioneren van de afdeling gevaar loopt. Het was in dit geval niet handig van de opdrachtgever om toezeggingen over een opvolgend dienstverband te doen.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer