Tag: wet- en regelgeving

Brancheinformatie
Please pleit voor herziening collectieve sociale stelsel

De koning stelde tijdens de Troonrede dat een vaste baan de norm moet zijn, maar is er wel behoefte aan dat vaste contract? Of is er vooral behoefte aan de sociale zekerheid die alleen via een vast contract verkregen kan worden? Is het niet tijd voor een ander collectief sociaal vangnet? Dat vragen algemeen directeur Hans van de Ven en financieel directeur Mark Mollen van HR-dienstverlener Please zich af.

Brancheinformatie
‘Er zal altijd flex zijn, maar misschien niet meer zoveel als nu’

“De urgentie om de arbeidsmarkt te hervormen is groot”, zei Karien van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, tijdens het ABU-congres gisteren in de Fokker Terminal in Den Haag.  “En uitzenders spelen een cruciale rol op die arbeidsmarkt.” De minister roept de ABU en de uitzenders dan ook op daar snel samen werk van te maken.

Ondernemen
‘Uitzenden is gemakkelijke prooi van politiek geworden’

Uitzenders raken meer en meer in de knel. Den Haag maakt uitzenden steeds lastiger met onuitvoerbare wetgeving en allerlei regels die hun doel niet of nauwelijks bereiken. En dat terwijl uitzenden bewezen zoveel bijdraagt en oplost voor de economie. We kunnen als Nederland niet zonder uitzenden.

Brancheinformatie
‘De implementatiewet leidt tot nieuwe kiloknallers’

De ‘implementatiewet’ moet per 1 augustus 2022 in werking treden. Hendarin Mouselli (VRF Advocaten) is in haar column voor Flexmarkt kritisch over de noodzaak van nieuwe regelgeving. ‘De  administratieve carrousel wordt weer aangezwengeld, maar of het beoogde resultaat wordt bereikt…?’

Brancheinformatie
‘Het pure payroll zal verdwijnen, uitbreiding dienstverlening nodig’

Door de komst van de WAB in 2020 kreeg de payrollsector harde klappen. Daar komt dit jaar het SER-advies in navolging van Borstlap nog eens bij. Wat doen payrollbedrijven met het ongunstige vooruitzicht van payroll? Rob Wennink, algemeen directeur DIRECT Payrolling & Staffing, vertelt waarom zij hun dienstverlening op de flexmarkt hebben uitgebreid.

Brancheinformatie
Wet- en regelgeving in flexmarkt: beperking of verrijking?

Waar er 15 jaar geleden nog bijna geen wet- of regelgeving was voor de flexmarkt is dit in de huidige tijd wel anders. Niels Raaphorst (sectorleider Flexwerk bij Mazars Accountants en Adviseurs) stelt zichzelf de vraag of dit nu juist een beperking is voor de sector, of dat de invoering van wet- en regelgeving de sector vooral veel heeft opgeleverd.

1 2 3 10