Tal van wijzigingen in wet- en regelgeving voor uitzendondernemers: dit is de impact

0

In 2024 staan uitzendondernemers tal van wijzigingen te wachten in de wet- en regelgeving. Veranderingen die nogal wat betekenen voor de backofficeprocessen van deze bedrijven. Flexmeester zet de belangrijkste wijzigingen en de impact daarvan op een rijtje.

“We zien gelukkig dat steeds meer uitzend-, detacherings- en payrollbedrijven bereid zijn zich aan te passen en uit hun comfortzones te stappen”, vertelt Sajanth Suntharan, marketingspecialist bij Flexmeester, softwareleverancier voor de uitzendbranche. “Dat is ook de enige manier om succesvol te blijven in deze voortdurend veranderende uitzendwereld. Pijn betekent groei! En wie eenmaal gewend is aan de nieuwe hightech software, wil niet meer terug. Met onze innovatieve en gebruiksvriendelijke software bespaar je zeker tot 30 procent aan tijd op die backofficeprocessen.”

Minimumloon en werkkostenregeling

Flexmeester kan voor uitzendbureaus alle configuraties regelen die voortkomen de veranderende wet- en regelgeving. “Daar hebben ze geen omkijken naar. Maar ondernemers willen natuurlijk zelf ook graag weten wat er allemaal op ze afkomt. Denk aan de verhoging van het minimumloon naar €13,27 per uur, bij 21 jaar of ouder. Bovendien treedt een wettelijk minimumuurloon in werking, dat losstaat van de cao en niet wordt berekend op basis van een maand-, week- of dagloon. Verder daalt in 2024 de vrije ruimte in de werkkostenregeling naar 1,92 procent van de loonsom, tot een bedrag van € 400.000. Voor het deel van de loonsom dat hoger is, blijft de vrije ruimte 1,18 procent, net zoals in 2023.”

Lage-inkomensvoordeel (LIV) en Loonkostenvoordeel (LKV)

Ook aan het LIV en LKV gaat het nodige veranderen. “Werkgevers kunnen in de huidige situatie aanspraak maken op het lage-inkomensvoordeel voor medewerkers die in een kalenderjaar 1.248 uur of meer werken en gemiddeld tussen de 100 en 125 procent van het Wettelijk Minimumloon verdienen. Vanaf 1 januari 2024 daalt de bovengrens van 125 procent naar 104 procent. Daarnaast wordt het jeugd-LIV afgeschaft, en vanaf 1 januari 2025 komt het LIV volledig te vervallen.”

Voor de LKV wijst Suntharan op drie grote veranderingen. “Om te beginnen wordt de LKV oudere werknemer per 2025 verlaagd van € 3,05 naar € 1,35 per uur en per 2026 afgeschaft. Ten tweede komt er een verruiming van de voorwaarden voor het LKV bij het herplaatsen van arbeidsgehandicapten. Ten slotte zal het kabinet een voorstel indienen om de doelgroep voor het LKV banenafspraak en scholingsbelemmerden uit te breiden. Het streven is deze tegemoetkoming structureel beschikbaar te maken, in plaats van slechts voor een periode van drie jaar.”

Sectorale premie Werkhervattingskas

Suntharan vertelt dat voor 2024 de sectorale premie Werkhervattingskas is bekendgemaakt. “Voor sector 52 stijgt de WGA-premie van 2,4 procent naar 2,42 procent, terwijl de ZW-flexpremie daalt van 4,73 naar 4,13 procent. Bij Flexmeester nemen wij de verantwoordelijkheid om de gegevens met betrekking tot loonheffingen, sociale premies, financiële voordelen en andere zaken in te stellen. Deze configuraties regelen wij conform wet- en regelgeving. De premies worden automatisch up-to-date gehouden in de software. Dus onze klanten hoeven zich daar geen zorgen over te maken.”

Nieuw controlebeleid StiPP

Vanaf 1 januari 2024 wordt de minimale toetredingsleeftijd voor pensioenopbouw verlaagd van 21 naar 18 jaar, zoals vermeld in de Wtp. “Een belangrijk aandachtspunt voor komend jaar is ook het nieuwe controlebeleid van StiPP, dat ervoor moet zorgen dat werkgevers informatie opvragen bij StiPP over het arbeids- en pensioenverleden van uitzendkrachten om zo de werknemers in de juiste regeling aan te melden. StiPP zal hier met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023 op handhaven, maar de juridisch haalbaarheid daarvan is nu nog onduidelijk, omdat werkgevers niet vooraf actief hierover zijn geïnformeerd. StiPP zal geen sancties opleggen bij het onjuist toepassen van het arbeidsverleden voor het jaar 2022.”

Verdere inperking 30 procent-regeling

Dan de 30 procent-regeling. Op 26 oktober heeft de Tweede Kamer voor de amendementen gestemd. Als de Eerste Kamer later ook instemt, worden met ingang van het nieuwe jaar drie wijzigingen in de 30 procent-regeling doorgevoerd: een maximum voor de totale vergoeding van 30 procent per jaar, een versobering van de 30 procent-regeling voor werknemers die vanaf 1 januari 2024 in aanmerking komen én de afschaffing van partiële buitenlandse belastingplicht afgeschaft (maar voor bestaande situaties uiterlijk per 31 december 2026).

Verplichte registratie CO₂-uitstoot uitgesteld

Ook van invloed op de backoffice van uitzendbureaus is de verplichte registratie van CO₂-uitstoot door het reisverkeer van werknemers, die met een half jaar wordt uitgesteld: in plaats van op 1 januari 2024 pas vanaf 1 juli 2024. Vanaf die datum moeten werkgevers met honderd of meer werknemers jaarlijks gegevens rapporteren over woon-werk- en zakelijk reizen.

Pensioenregeling rechtgetrokken

Per 1 januari 2026 komt er één uniforme pensioenregeling, waarbij de bruto pensioenpremie wordt vastgesteld op 23,4 procent van de pensioengrondslag, met een premieverdeling van 15,9 procent voor werkgevers en 7,5 procent voor werknemers. “Hiermee wordt de pensioenregeling marktconform”, licht Suntharan toe. “Een groot verschil met de huidige regeling. De vernieuwde pensioenregeling omvat ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en een arbeidsongeschiktheidsvoorziening, waarbij minimaal 20 procent van de premie wordt besteed aan de opbouw van het ouderdomspensioen.”

Impact toelatingsstelsel

Last but not least, het toelatingsstelsel. “Vanaf 2026 treedt het toelatingsstelsel in werking, waarbij een waarborgsom van 100.000 euro is vereist. Een slimme aanpak zou zijn om als uitzendbureau te blijven functioneren en daarbij onder andere de waarborgsom te betalen en de backoffice intern te beheren, met behulp van innovatieve software; in plaats van ervoor te kiezen de gehele backoffice uit te besteden om het toelatingsstelsel te omzeilen, want dit zal enorm in de kosten gaan lopen.”

Cashflow behouden en juridisch werkgever worden

De software van Flexmeester maakt het, bijvoorbeeld, mogelijk om het verlonen en factureren los van elkaar uit te voeren. Hierdoor kun je wekelijks factureren aan klanten en uitzendkrachten vierwekelijks of maandelijks verlonen. “Deze functionaliteit wordt binnenkort beschikbaar in Flexmeester”, kondigt Suntharan aan. “Op deze manier behoud je cashflow en hoef je niet voor te financieren. En dankzij ons deskundige team, met meer dan 20 jaar ervaring in de uitzendbranche, en onze geautomatiseerde processen, hoef je ook niet bang te zijn dat je juridisch werkgever van die uitzendkrachten wordt.”

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Flexmeester

Over Auteur

Reageer