Je nek uitsteken

0

Frank van Gool kwam deze week in het nieuws, omdat hij als enige ondernemer een vraag stelde tijdens het SBS6-verkiezingsdebat. In deze column voor Flexmarkt gaat hij in op de vraag waarom hij dat deed.

“Natuurlijk is het ongemakkelijk als er in de media vragen worden gesteld over mijn aanwezigheid in het verkiezingsdebat van SBS6. In het blokje over migratie mocht ik iets zeggen over arbeidsmigratie, mijn vakgebied. Maar sommige media vonden dat niet zuiver, omdat ik sponsor ben van de VVD. Hetgeen op mijn verzoek ook werd gememoreerd. Ik hecht aan transparantie. Gelukkig ging het debat over de toekomst van arbeidsmigratie en over de knoppen waar de politiek aan kan draaien. Want vanwege dat onderwerp was ik daar uitgenodigd.

De verantwoordelijkheid van een ondernemer gaat verder dan het wel en wee van zijn eigen bedrijf. Je hebt ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zeker als het gaat om onderwerpen die gevoelig liggen in de samenleving. Zoals arbeidsmigratie. Want op dat terrein is nog veel mis. De lezers van mijn columns kennen mijn riedels over de uitzendvergunning, handhaving en gecertificeerde huisvesting zo langzamerhand wel.

Maar de bestuurlijke molens draaien traag en de besluitvorming verloopt stroperig. En daarom vind ik het mijn verantwoordelijkheid om op de trom te slaan. Arbeidsmigranten verdienen een fatsoenlijke behandeling. Als marktleider op het gebied van arbeidsmigratie moet je niet alleen zorgen dat je zelf het goede voorbeeld geeft, hoewel er met 20.000 internationale medewerkers natuurlijk ook bij ons wel eens iets mis kan gaan.

Je hebt ook de plicht om maatschappelijk invloed uit te oefenen met een pleidooi voor verbetering van de omstandigheden. Dat doe ik bij de ABU, bij VNO-NCW, in de media, in mijn contacten bij de vakbonden, met ambtenaren, bij diverse gemeenten en ook in de landelijke politiek. De vinger op de zere plek leggen, oplossingen aandragen, whitepapers samenstellen, zitting nemen in commissies, opinieartikelen schrijven, lobbyen en de contacten die ik heb inzetten voor dat alles bepalende doel: de positie van arbeidsmigranten in ons land verbeteren. En ja, je kunt een politieke partij uit overtuiging steunen, maar politieke besluitvorming is niet te koop. En dat is maar goed ook. Wat je wel kunt doen is met een goed verhaal komen en dat aan de politiek beschikbaar stellen in de aanloop naar de verkiezingen. Dat hebben we ook gedaan door de afgelopen weken een concreet programma van 4 punten te lanceren onder het motto ‘grip op arbeidsmigratie’, onder andere via www.heteerlijkeverhaal.nu En het is mooi dat de media dit oppikken en dat ik daarover een vraag mag stellen in een verkiezingsdebat.

Als grote speler op het gebied van arbeidsmigratie vind ik het mijn verantwoordelijkheid om mijn nek uit te steken. Overigens zo ongeveer als enige in onze branche. Ik zou het toejuichen als er meer ondernemers zijn die publiekelijk pleiten voor de verbetering van de positie van arbeidsmigranten in ons land. Niet alleen vanuit onze branche, want dit is in het belang van heel ondernemend Nederland. Eindelijk lijkt er politiek iets gaan te bewegen op het gebied van arbeidsmigratie. Laten wij ervoor zorgen dat het de goede kant op gaat!”

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer