Standpunten politieke partijen over loondoorbetaling bij ziekte

0
De verkiezingen staan voor de deur. Op 22 november mag iedereen naar de stembus. Het project Loondoorbetaling bij Ziekte van MKB-Nederland en VNO-NCW heeft een analyse gedaan van de verkiezingsprogramma’s van de grootste politieke partijen. Deze geeft inzicht in hun standpunten met betrekking tot loondoorbetaling bij ziekte. Wat zijn zij hiermee van plan?

Kortere termijn van verplichte loondoorbetaling bij ziekte

Meerdere partijen hebben in hun programma het voornemen om de termijn van verplichte loondoorbetaling bij ziekte te verkorten. Dit varieert van voorstellen om de termijn te verkorten van twee jaar naar één jaar en tot slechts zes maanden. Zo vindt de SGP de huidige verplichte loondoorbetaling bij ziekte door de werkgever te lang. De partij wil de termijn verkorten door deze terug te brengen van twee naar anderhalf jaar. FVD en JA21 zijn het samen eens over het terugbrengen van de loonbetalingsplicht naar één jaar. NSC deelt dit standpunt, maar geeft daarbij aan dat het UWV een jaar langer loondoorbetaling moet kunnen opleggen als werkgevers hun re-integratieverplichtingen onvoldoende zijn nagekomen. BVNL vindt één jaar nog te lang en ziet de loondoorbetalingsplicht van de werkgever liefst teruggeschroefd worden naar zes maanden.

Meer ondersteuning voor het mkb

Sommige partijen leggen specifieke nadruk op het ondersteunen van mkb-werkgevers. Zij willen de financiële en administratieve lasten verminderen. Zo heeft GroenLinksPvdA in haar verkiezingsplan opgenomen dat ze de middelen wil verhogen voor de verzuim- en ontzorgverzekering die mkb’ers verzekert tegen de kosten van loondoorbetaling, die helpt met de re-integratieverplichtingen en die administratie uit handen neemt. Ook wil de partij de premie verlagen die kleinere werkgevers betalen voor arbeidsongeschiktheid.
De CU wil de regels rond loondoorbetaling bij ziekte aanpassen, wat zou zorgen voor lagere risico’s voor kleinere werkgevers om mensen in vaste dienst te nemen. De partij geeft niet aan om welke aanpassingen het gaat. De VVD vindt ziekte van werknemers nu een te groot risico voor kleine werkgevers. De VVD wil daarom verdergaan met de ingezette hervorming van de loondoorbetalingsregels om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken en de bureaucratie te verminderen.

Collectief vangnet of overheidsinterventie

Enkele partijen willen ook een collectief vangnet of overheidsinterventie na een bepaalde periode van loondoorbetaling om de last voor werkgevers verder te verminderen. Zo wil BVNL dat de loondoorbetaling van werkgevers na zes maanden wordt overgenomen door de overheid. DENK wil een collectief vangnet voor mkb’ers om de loondoorbetaling bij ziekte te betalen.

Geen specifiek standpunt

Er zijn ook partijen die geen specifiek standpunt innemen over het onderwerp loondoorbetaling bij ziekte. CDA, PvdD, BBB, BIJ1, SP, Volt en PVV zeggen hier niets over in hun verkiezingsprogramma’s.

Project Loondoorbetaling bij Ziekte

Onder het motto ‘loondoorbetaling bij ziekte, daar word je beter van’ lichten MKB-Nederland en VNO-NCW ondernemers voor over loondoorbetaling bij ziekte, over wat belangrijk is voor werkgevers en welke (verzekerings)mogelijkheden er zijn. Ondernemers kunnen zich op deze manier goed voorbereiden op de gevolgen van langdurig ziekteverzuim van een werknemer. De website www.loondoorbetalingbijziekte.nl is ontwikkeld om werkgevers te informeren over loondoorbetaling bij ziekte en de verschillende verzekeringsmogelijkheden. Hierop staan onder andere een kennisbank met informatieve artikelen en ervaringsverhalen van ondernemers.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer