De verzuimtrends voor 2024

0

Volgens verzuimspecialist Sazas staan Nederlandse bedrijven in 2024 voor een aanzienlijke uitdaging vanwege toenemend psychisch verzuim. Met een stijgend aantal verzuimdagen in 2024, blijft stress het grootste probleem voor werkgevers. Daarnaast zorgen het groeiend aantal huishoudens met financiële problemen en de toenemende werkdruk door personeelstekort voor meer ziektedagen. Ook gaat de vergrijzing een grote rol spelen. Mantelzorg en de gevolgen van Long COVID zijn daarnaast bijkomende verzuimrisico’s die werkgevers volgend jaar onder ogen moeten zien.

“De verzuimtrends van 2024 vereisen een proactieve aanpak van werkgevers om de vitaliteit en productiviteit van medewerkers te waarborgen en verzuim te beperken. Als preventie niet efficiënt wordt ingezet, voorspel ik dat psychisch verzuim de komende jaren de grootste oorzaak van verzuim wordt,” aldus financieel directeur Eelco de Haan van Sazas.

Eelco de Haan, financieel directeur Sazas
Financieel directeur Eelco de Haan

Werkstress

In 2024 stijgt het aantal verzuimdagen als gevolg van werkstress naar verwachting verder. Ongeveer 43% van alle verzuimkosten ontstaat door werkstress. In 2021 kampten 1,3 miljoen mensen met burn-outklachten. In 2020 kostte één zieke medewerker met werkstress 11.000 euro. Op jaarbasis kostte dit Nederlandse werkgevers 2,8 miljard euro aan loonkosten in 2020. Voor 2021 zijn de loonkosten nog niet bekend, maar door de stijging van het gemiddelde loon is de verwachting dat deze rond de 3,3 miljard euro komen te liggen. Door de inflatie, hogere loonkosten en het personeelstekort is de verwachting dat deze kosten in 2024 nog verder stijgen. Werkstress is vooral zorgelijk onder jongvolwassenen tussen de 18 en 25 jaar, van wie 24% regelmatig stress ervaart als gevolg van werk. Werkgevers kunnen de psychosociale arbeidsbelasting verminderen door het verhogen van de autonomie van medewerkers, het bieden van aanspreekpunten en het aanpassen van het werk.

Personeelstekort

Het personeelstekort zal in 2024 aanhouden, met meer vacatures dan werkzoekenden. Dit voorspelt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Een tekort aan personeel kan de werkdruk verhogen en daarmee leiden tot werkstress, als medewerkers met te veel taken worden belast. “Werkgevers kunnen de werkdruk verlichten door flexibiliteit in tijd en taak te bieden, prioriteiten te stellen, medewerkers meer vrijheid te geven en open communicatie te stimuleren,” aldus Tanita Mijderwijk, verzuimexpert bij Sazas.

Geldproblemen

Steeds meer medewerkers hebben financiële problemen. Volgens het Nibud heeft één op de vijf huishoudens in 2022 te maken met geldproblemen. De verwachting is dat dit aantal volgend jaar toeneemt. Uit cijfers van het Nibud blijkt ook dat een medewerker met schulden een werkgever gemiddeld rond de 13.000 euro per jaar kost. Dit komt doordat medewerkers met schulden zeven extra werkdagen per jaar ziek zijn en gemiddeld 20% minder werk doen. Geldzorgen kunnen daarnaast leiden tot concentratieproblemen, wat onnodige fouten en ongelukken kan veroorzaken. “Verzuim door geldstress terugdringen, begint bij het creëren van een open cultuur waarin werknemers om hulp durven te vragen. Ook het preventief aanbieden van een budgetcoach kan een oplossing bieden,” aldus De Haan.

Vergrijzing

De vergrijzing neemt in 2024 verder toe. De groep 55-plussers op de arbeidsmarkt wordt groter. Om verzuim te voorkomen, is het van belang dat werkgevers een passende werkbelasting voor oudere medewerkers regelen, ook gezien de steeds hogere AOW-leeftijd.

Mantelzorg

Eén op de vier werkenden in Nederland biedt mantelzorg. De verstoorde balans tussen werk en privé door mantelzorg kan leiden tot een verhoogd verzuimrisico. De verwachting is dat de vraag naar mantelzorg in 2040 met 70% is gestegen ten opzichte van 2020. Werkgevers kunnen verzuim door mantelzorg helpen voorkomen door de problemen die ermee gepaard gaan bespreekbaar te maken en de medewerker flexibiliteit in tijd en plaats te bieden.

Long COVID

Als een voortdurend gevolg van de coronaperiode worden werkgevers geconfronteerd met het fenomeen Long COVID. Medewerkers kunnen hierdoor aanhoudende gezondheidsproblemen ondervinden die verzuim kunnen veroorzaken. Het is belangrijk dat werkgevers begrip tonen voor de gevolgen van Long COVID en aanpassingen bieden voor medewerkers die last hebben van aanhoudende fysieke en mentale klachten.

Over Sazas

Sazas is verzuimspecialist voor het mkb. Het bedrijf is opgericht in 1993 en vindt haar oorsprong in de agrarische en groene sector. Sazas biedt als verzekeraar verzuimdiensten, begeleidt verzuimtrajecten en pakt verzuim preventief aan.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer