Jaar archieven: 2008

Brancheinformatie
CBS: minder uitzenduren derde kwartaal

Het aantal uitzenduren daalde in het derde kwartaal met 3,0 procent ten
opzichte van het tweede kwartaal van 2008. Het voor seizoeninvloeden
gecorrigeerde indexcijfer van het aantal uitzenduren fase A (2000=100) kwam uit
op bijna 122, tegen ruim 125 een kwartaal eerder.

Flexwerkers
Minimumloon per 1 januari 2009

Vanaf 1 januari 2009 is het bruto minimumloon met 1,81 procent gestegen. De
minimumlonen worden twee keer per jaar aangepast aan de ontwikkeling van de
cao-lonen.

Werkgeverschap
Zieke payrollkracht

Doorbetaling van loon bij ziekte gaat vóór de veiligheidsclausule ‘uitsluiting loondoorbetaling’ in de Payroll-Cao.

1 2 3 7