Zieke payrollkracht

0

Doorbetaling van loon bij ziekte gaat vóór de veiligheidsclausule ‘uitsluiting loondoorbetaling’ in de Payroll-Cao.

 

De feiten

Een werknemer is op voordracht van de opdrachtgever formeel in dienst bij een payrollonderneming op basis van een jaarcontract. Na afloop van dat contract zal de werknemer weer rechtstreeks bij de opdrachtgever in dienst treden.

De werknemer is ziek geworden en gedurende twee maanden is zijn loon doorbetaald. Daarna wordt de inleenovereenkomst beëindigd op initiatief van de payrollonderneming wegens wanbetaling door de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft de werknemer niet terug in dienst genomen en is vervolgens failliet gegaan. De payrollonderneming heeft de salarisbetaling aan de werknemer gestaakt, zich beroepend op een cao-bepaling aangaande de uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht voor de duur van een jaar.

De beslissing

De wet geeft dwingende regels over loondoorbetaling bij ziekte. Daarnaast kent de wet de mogelijkheid om de loondoorbetaling uit te sluiten wegens omstandigheden die in principe voor risico van een werkgever komen. Deze uitsluiting mag gedurende maximaal zes maanden worden afgesproken, en kan bij cao verlengd worden. In de Payroll-Cao is die verlengingsmogelijkheid gebruikt, met een bepaling dat gedurende één jaar is overeen te komen met een medewerker dat alleen loon voor werkgelijk gewerkte uren wordt uitbetaald. Dit leeglooprisico mag echter niet op de zieke werknemer worden afgewenteld als deze al ziek was toen de opdracht tot een einde kwam.

Commentaar

Recht op loon bij ziekte is in de wet stevig verankerd. Deze bepaling heeft voorrang boven de uitsluiting van de loondoorbetaling wegens geen werk wegens bedrijfssluitingen, of andere redenen die niet in de risicosfeer van de werknemer liggen.

Annotatie door mr. J.M. Caro, Advocatenkantoor Werk & Wet

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer