Tag: Loondoorbetaling

Werkgeverschap
Afwijken loondoorbetalingsplicht beperkt

De nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft grote gevolgen voor de arbeidsrechten van flexkrachten. Een van de veranderingen is het beperken van de uitsluiting loondoorbetaling. Waar voorheen een werkgever via de cao onder de loonbetalingsplicht uit kon komen, kan dat na 1 januari 2015 niet meer zo gemakkelijk. Hoe zit dat?

Flexwerkers
Loondoorbetaling rond de feestdagen

Nicoline, intercedente bij uitzendbureau Flexi-bel, heeft de planning van
de werkzaamheden van haar klanten rondom de komende feestdagen binnengekregen.
Een aantal van haar flexkrachten moet dan werken; een aantal anderen is vrij.
Nicoline heeft vragen van haar flexkrachten gekregen over percentages tijdens
het werken en het niet- werken en over wat de flexkrachten dan uitbetaald
krijgen.

Werkgeverschap
Zieke payrollkracht

Doorbetaling van loon bij ziekte gaat vóór de veiligheidsclausule ‘uitsluiting loondoorbetaling’ in de Payroll-Cao.