Beëindiging arbeidsovereenkomst wegens einde inleenopdracht in strijd met ontslagrecht

8

Als een payroll-bedrijf de inleenovereenkomst met een inlener beëindigt, beëindigt het als werkgever ook meteen de arbeidsovereenkomst met de kok die er gedetacheerd is.

En dat mag niet. Zo´n beëindiging is in strijd met het gesloten stelsel van het ontslagrecht.

De situatie

Een kok is sinds juli 2008 in dienst van een pay-rollbedrijf. Hij heeft een contract voor bepaalde tijd dat tot 31 december 2009 loopt. Het payroll-bedrijf leent hem uit aan Hospitality Team Den Haag BV. Op 21 oktober laat het payroll-bedrijf weten dat de inleenovereenkomst met Hospitality Team is beëindigd en dat de werknemer zich voortaan voor zijn loon moet wenden tot Hospitality Team. Als gevolg van de beëindiging van de inleenovereenkomst is de werknemer namelijk niet meer in dienst van de werkgever. De payroller deelt hem nog mee dat Hospitality Team hem een gelijkwaardige overeenkomst moet aanbieden en dat hij die moet aanvaarden omdat het passend werk is. De werknemer maakt 2x schriftelijk aanspraak op loondoorbetaling maar de payroller betaalt niet. Op 2 november krijgt de werknemer een bedrag van € 600 op zijn rekening van een hem onbekend bureau.

De vordering

De werknemer vordert in kort geding onder andere achterstallig salaris en doorbetaling van het salaris tot de arbeidsovereenkomst is beëindigd. Hij stelt dat hij geen arbeidsovereenkomst met Hospitality Team heeft gesloten. Hij is geen partij bij de inleenovereenkomst en er is ook geen sprake van bedrijfsovergang of opvolging. Hij is dus nog steeds in dienst bij de payroller.

Het verweer

De payroller meent er op grond van de inleenovereenkomst het recht te hebben om de arbeidsovereenkomst met de werknemer te beëindigen.

Het oordeel

De kantonrechter vindt dat de zaak spoedeisend is. De werknemer ontvangt geen salaris meer. Hij heeft alleen maar een eenmalige betaling van € 600 ontvangen.

De beëindiging van de overeenkomst door de werkgever op grond van de inleenovereenkomst is in strijd met het gesloten stelsel van het ontslagrecht. Daarnaast handelt de werkgever ook in strijd met de toepasselijke cao voor medewerkers van pay-rollondernemingen. Daarin is opgenomen dat als tijdens de looptijd van een pay-rollovereenkomst zonder uitsluiting van loonbetaling, de arbeid wegvalt omdat de inleenopdracht eindigt de pay-rollonderneming passende vervangend arbeid moet zoeken en aanbieden. Zolang dat niet is gebeurd, heeft de werknemer recht op loondoorbetaling. De werknemer heeft niet laten weten dat hij niet langer beschikbaar is voor arbeid en er is ook geen bewijs dat de werknemer met iemand anders een arbeidsovereenkomst heeft gesloten. Dat de hij een betaling heeft ontvangen van een voor hem onbekend bureau maakt niet dat er een arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen. De kantonrechter acht het aannemelijk dat een rechter in een bodemprocedure tot de conclusie komt dat er geen einde is gekomen aan de arbeidsovereenkomst tussen de payroller en de kok. De kantonrechter wijst de vordering van de werknemer toe.

Payroll-overeenkomst

Een payroll-overeenkomst is volgens de cao voor medewerkers van pay-rollondernemingen een (gewone) arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer door de pay-rollonderneming terbeschikking wordt gesteld van een derde, om daar langdurige arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van die derde. De basis daarvoor is een door de derde aan de payroll-onderneming verstrekte opdracht. De werving vindt door de derde plaats en niet door de payroller. De payroller is een gewone werkgever in de zin van de wet maar de dienstverlening bestaat voornamelijk uit de betaling van het loon en de daarmee samenhangende loonadministratie. De payroller mag de werknemer niet ter beschikking te stellen van andere bedrijven.

Bron:
JAR 2010-41, Kantonrechter Amsterdam
Einde arbeidsovereenkomst?
Kort geding, 22 december 2009

Door mr. Ingrid Kooijman
 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

8 reacties

 1. Je ziet die bepaling bij veel payroll bureaus in de inleenovereenkomst terugkomen. Het wachten was op een geval als dit om het aan de kaak te stellen want volgens mij is het vrij duidelijk dat die bepaling in strijd is met het ontslagrecht..

 2. In de inleenovereenkomst die ik met mijn payroller ben aangegaan verplicht ik mij bij beeindiging het arbeidscontract over te nemen danwel in alle kosten te voorzien die de payroller in het kader van de arbeidsovereenkomst maakt tot einde arbeidscontract.

 3. @Thijs: Maar de inleenovereenkomst met de opdrachtgever staat (in dit verband) los van de arbeidsovereenkomst tussen de payroller en de medewerker. Voor het overnemen cq terug nemen van de medewerker is nog steeds de toestemming/bereidheid van de medewerker nodig. Ongeacht wat inlener en payroller hierover afspreken. Maar in jouw geval heeft de payroller zich dus ook ingedekt tegen de kosten die (evt) uit bovenstaande situaties voortkomen.

 4. bij mij tekenen de payroll medewerkers bij aanvang een contract dat ze met wederzijds goedvinden de arbeidsovereenkomst ontbinden. Dit wordt ter hande genomen zodra de inlener het contract opzegt of de inlener failliet gaat.

 5. @Steef
  Hoor ik daar valsheid in geschrifte? Wellicht een goed idee om op zoek te gaan naar een organisatie die wel zorgvuldig met het personeel omgaat. De oplossing van Thijs is eerlijker voor alle partijen.

 6. Wouter Veer op

  Voor aanvang de werknemer een ontslagbrief tekenen? Waarop het payrollbureau zodra het uitkomt een datum zet?
  De cowboys zijn de wereld nog niet uit. Gelukkig zijn er ook bureaus die wel verantwoord werken. En met de juiste kennis van CAO’s en arbeidsrecht is er, zonder fraude, toch erg veel flexibiliteit mogelijk.
  Ook de constructie dat de inlener 100% verantwoordelijk blijft voor alle kosten na be?indiging van de overeenkomst en de werknemer opnieuw in dienst moet nemen is discutabel.
  Je koopt bij een payrollbedrijf toch ook een stuk zekerheid in en flexibiliteit in? Als alle risico’s bij de inlener blijven, dan worden de voordelen van payroll steeds kleiner.

  Wouter Veer
  Pay for People

 7. ik zit zelf in een lastige situatie waarbij KPN de inlener is en het contract met startpeople heeft opgezegt. Nu wordt en tegen mij gezegt dat ik een contract met een payroller (Randstad) moet tekenen. Ik werk nog steeds bij de kpn en volgens mij zijn zij nu mijn werkgever en kunnen ze mij niet verplichten een payroller contract te tekenen. Kan iemand mij hierin adviseren?

Reageer