Werknemer wenst niet met pensioen te gaan

0

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan niet van rechtswege eindigen bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd.

De feiten

In de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd van een werknemer is bepaald dat de overeenkomst eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, terwijl in de toepasselijke cao staat dat de overeenkomst eindigt op het moment dat de werknemer van de pensioenregeling gaat gebruikmaken. De betreffende werknemer maakt geen gebruik van de pensioenregeling en wil blijven doorwerken. Zij vecht de bevestiging van het einde van de arbeidsovereenkomst van haar werkgever aan bij de rechter.

De beslissing

De rechter oordeelt dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan niet van rechtswege kan eindigen. Evenmin kan de pensioenbepaling worden beschouwd als ontbindende voorwaarde, omdat bij een dergelijke voorwaarde geen sprake is van een uitzonderlijke situatie. Een afspraak tussen partijen over beëindiging van het dienstverband is niet gemaakt, althans daarvoor is de cao-bepaling in de plaats gekomen. Op grond daarvan eindigt de arbeidsovereenkomst op het moment dat de werknemer gebruikmaakt van de pensioenregeling. De werknemer doet dat niet en daarmee is de arbeidsovereenkomst niet geëindigd.

Commentaar

In het kader van de maatschappelijke discussie over het doorwerken na 65 jaar is de uitspraak van de Amsterdamse Kantonrechter een belangrijke stap in de richting van werknemers die willen blijven werken. Werknemers die met pensioen willen gaan kunnen op basis van de AOW en de pensioenregelingen met 65 jaar gewoon stoppen met werk. Mogelijk moeten zij wel hun arbeidsovereenkomst opzeggen.

Annotatie door mr. J.M. Caro, Advocatenkantoor Werk & Wet

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer