Tag: arbeidsovereenkomst

Flexwerkers
Flexibele krachten de oplossing voor innovatie?

Er is nog altijd een mismatch op de arbeidsmarkt tussen vraag en aanbod. HR-professionals hebben moeite met het vinden en behouden van talent. Hoewel het aantal nieuwe vacatures stijgt, blijft het werkloosheidscijfer hoog. Flexibele krachten worden juist als oplossing gezien voor innovatie en verandering binnen een bedrijf, blijkt uit het trendrapport van Fastflex en ABN AMRO.

Brancheinformatie
Afname uitzenduren in langlopende contracten

Volgens vandaag gepubliceerde cijfers van het CBS is in het eerste kwartaal van 2016 het totaal aantal uitzenduren gedaald met 1,5 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor. Het is de eerste daling in bijna drie jaar tijd, een gevolg van een afname in de uren van langlopende uitzendcontracten.

Flexwerkers
Asscher gaat ontslagvergoeding flexwerkers repareren

Onder druk van een meerderheid in de Tweede Kamer heeft minister Asscher toegezegd een oplossing te zoeken voor onbedoelde effecten van de nieuwe ontslagregeling die per 1 juli ingaat. Werkgevers moeten personeel met een tijdelijk dienstverband veel eerder een ontslagvergoeding gaan betalen dan nu het geval is, wat negatieve gevolgen kan hebben voor met name seizoenswerkers.

1 2 3 17