Tag: arbeidsovereenkomst

Werkgeverschap
🔒 Wat is het eenzijdig wijzigingsbeding?

Het is mogelijk dat de werkgever de arbeidsvoorwaarden aanpast zonder dat hiervoor instemming van de werknemer nodig is. Dit moet dan wel vastgelegd zijn in een eenzijdig wijzigingsbeding. Hoe zit dat precies? Hieronder alle ins en outs.

Flexwerkers
Flexibele krachten de oplossing voor innovatie?

Er is nog altijd een mismatch op de arbeidsmarkt tussen vraag en aanbod. HR-professionals hebben moeite met het vinden en behouden van talent. Hoewel het aantal nieuwe vacatures stijgt, blijft het werkloosheidscijfer hoog. Flexibele krachten worden juist als oplossing gezien voor innovatie en verandering binnen een bedrijf, blijkt uit het trendrapport van Fastflex en ABN AMRO.

Brancheinformatie
Afname uitzenduren in langlopende contracten

Volgens vandaag gepubliceerde cijfers van het CBS is in het eerste kwartaal van 2016 het totaal aantal uitzenduren gedaald met 1,5 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor. Het is de eerste daling in bijna drie jaar tijd, een gevolg van een afname in de uren van langlopende uitzendcontracten.

1 2 3 18