Zo wijzigt het concurrentiebeding ­- als de wet er komt

0

Het kabinet wil het concurrentiebeding aan banden leggen. Het wetsvoorstel is in internetconsultatie gegaan.

Het kabinet vindt dat werkgevers te lukraak een concurrentiebeding in contracten opnemen. Uit onderzoek is volgens het kabinet gebleken dat het concurrentiebeding vaak als standaardbepaling wordt opgenomen in arbeidsovereenkomsten. Ook wanneer hiertoe geen noodzaak of aanleiding is; bijvoorbeeld wanneer de werknemer niet met bedrijfsgeheimen, tarieven of klantgegevens in aanraking komt. Het aantal opgenomen concurrentiebedingen is in korte tijd verdubbeld, zonder dat hier een goede reden voor is.

Daarom heeft het kabinet in een wetsvoorstel nieuwe beperkingen opgenomen, die overigens ook voor relatiebedingen opgaan. Het wetsvoorstel is op 4 maart 2024 in internetconsultatie gegaan.

Dit zijn de wijzigingen

  1. Het concurrentiebeding wordt wettelijk begrensd in duur. De maximale duur is twaalf maanden.
  2. De werkgever moet vermelden voor welk gebied en reikwijdte het beding geldt.
  3. De werkgever moet in vaste contracten de noodzaak van het concurrentiebeding uitleggen (dit geldt nu al voor tijdelijke contracten). Het moet gaan om een ‘zwaarwichtig bedrijfsbelang’.
  4. Als een werkgever een vertrekkende werknemer aan het concurrentiebeding houdt, moet de werkgever een vergoeding betalen aan de werknemer. Dit wordt 50% van het laatstverdiende salaris voor de duur van het beding. Zo’n vergoeding zorgt ervoor dat werkgevers goed nadenken voordat ze het concurrentiebeding opnemen en inroepen.
  5. De werkgever moet uiterlijk een maand voor het contract laten weten of hij de werknemer aan het beding houdt en hoe lang.
  6. Een concurrentiebeding kan niet worden overeengekomen met een werknemer die minder dan 1,5 keer het modale salaris verdient (inclusief vakantietoeslag en vaste uitkeringen). Dit laatste staat niet in het wetsvoorstel, maar is als aanvullende beperking in een motie aangenomen door de Tweede Kamer.

Het volledige wetsvoorstel is hier>> na te lezen. Belanghebbenden kunnen er tot 15 april op reageren.

Over Auteur

Annet Maseland is freelance-redacteur van Flexmarkt

Reageer